zilletten kurtulmak için el aliyy anlamı: çok yüce olan

kendisiyle Allahın konuşması bir beşer için olacak(şey)değildir:ancak bir vahiy ile ya da perde arkasından veya bir elçi gönderip kendi izniyle dilediğie vahyetmesi(durumu) başka gerçekten O yüce olandır hüküm ve hikmet sahibidir.

zikir niyeti:zilletten kurtulmak ve ilim derecelerin ortamı için.
zikir adedi:110

bu ismi devamlı zikreden kimse ehli bir zat olur Allhu teala (cc) o kimseyi asla başkasına el açtırtmaz ve zillet adlında bırakmaz

bu ismin gümüş bir yüzüğe yazan ve üstünde taşıyan evlenmemiş bir hanım her sabah ya Aliyy-ül Azim zikrine devam ederse kısa sürede kısmeti çıkar ve Allh’ın(cc) izni ile evlenir.

bu esmayı zikrederken ya Aliyy-ül Azim demek ve bu şekilde zikretmek daha hayırla ve uygundur.

bu isimde çok büyük sırlar bulunmaktadır ilim erbebı kimseler makam sahibi zevat için çok önemli ve devam edilmesi gereken bir esmadır.