zenginlik için el ganiy anlamı:çok zengin hiçbir şeye muhtaç olmayan.

ey insanlar siz Allah’a (karşı fakir olan) muhtaçlarsınız:Allah ise ganiy(hiçbir şeye ihtiycı olmayan’dır hamid(övülmeye layık’ır.(fatır suresi.15)

zikir adedi:1060
zikir niyeti:gerçek zenginlik servet geniş rızık ve insanlar tarafından sevilmek için.
zenginlik için
bu ismi günde 1060 defa zikreden insanda hiçbir mahlüka hiçbir yaratılmışa muhtaç kalmaz Allahu teala’nın keremiyle o kimse zenginleşir.

bu ismin aşağıda yukarıda gösterilen vefkini üstünde taşıyan kimsenin rızkı bollaşır serveti artar.
bu esmanın vefki temiz bir kağıt üzerinde yazılıp bir sandığa ya da bir zenginlik için ambara konulursa oranın bereketi artar.Allahu teala (cc) bu vefkin bulunduğu yere bereket yağdırır.