zekatı olmayan mallar bir insanın gerek kendi şahsının ve gerek nafakalarıyla mükellef olduğu kimselerin ihtiyaçlarını karşılayan bu yönüyle temel ihtiyaçlar adını alan şeylerden zekat lazım gelmez oturulan evler ve bu evlerin lüzumlu eşyası giyinmeye kuşanmaya mahsus lüzumlu elbiseler silahlar binmeye mahsus hayvanlar arabalar hizmete mahsus köleler cariyeler bir aylık veya bir senelik taam yenilecek ve içilecek şeyler ilim sahiplerinin birer ciltten veya takımdan ibaret olan kitapları sanat erbabının birer takım aletleri temel ihtiyaçlardan sayılır.
zekatı olmayan mallar
bu sebeple bunlara sahip olanlar zengin nisaba sahip sayılmazlar
ticari için olmayan fazla ev eşyasından kitaplardan sanat aletlerinden fazla elbiseden fazla yenilecek ve içilecek şeylerden altın ve gümüşten olmayan ziynet takımlarından yakut zümrüt inci elmas gibi ziynet eşyalardan dolayı da zekat lazım gelmez çünkü bunlar artıcı değildir şu kadar var ki bunlar temel ihtiyaçlardan hariç olup kıymetleri en az nisap miktarına ulaşınca sahipleri zengin sayılır bundan dolayı zekat ile mükellef olmazlarsa da fıtır sadakası ile ve kurban ile mükellef olurlar kendilerinin zekat sadaka almaları caiz olmaz
zekatı olmayan mallar
bir kimsenin sahip olduğu halde kendilerinden faydalanması mümkün olmayan başka bir ifade ile elinden çıkıp büyük ihtimalle bir daha eline girmeleri umulmayan mallarından zekat lazım gelmez bu gibi mallara mali zımar denir bunlar bu halde çağalıcı sayılmayacakları yönüyle zekata tabi olmazla isbatı mümkün olmayıp inkar edilen alacak paralar gasp ve devletçe el konulup geri alınması umulmayan mallar denize düşüp çıkarılması mümkün görülmeyen mallar kırda gömülüp yerleri unutulmuş nakitler kaybolmuş diğer mallar bu kısımdadır bunlardan dolayı elden çıkmış oldukları müddetçe istifade etmek mümkün olmadığından zekat lazım gelmezse de tekrar elde edilince bakılır nisap miktarına ulaşmış ve zekata tabi mallardan ise elde edildikten itibaren bir sene sona erince
zekatları lazım gelir