yücelik için el gelil anlamı:azamet sahibi olan ululuk sahibi olan

yer yüzünde bulunan her canlı yok olacaktır.ancak azamet ve ikram sahibi rabbinin zatı baki kalacaktır.(rahman suresi 26,27)

zikir adedi:73-53-29
zikir niyeti gerçek yüceliğe erişmek zalim ve zorlamayı zelil etmek için.

bu ismi çokça zikredenler insanlatı gözünde büyük heybet ve azamet sahibi kimseler olurlar.bu isin kendilerinde tecelli etmeleriyle birlikte insanlar o kimseden çekinir ve ona bakamazlar.

bu ismin vefkini yazıp üzerinde taşıyan ve bu kağıda 7
defa ya celil okuyan kimselerin karşısına çıkan her zalim ve azgın kişi Allah’ın (cc) izmi ile helak olur.
bu ismi her gün sabah namazından sonra zikretmek çok faydalıdır.