yemek duası Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdü lillahillezi et amena ve sekana ve cealena mine’l-müslimin. Elhamdü lillahi rabbilalemin.Vessalatü vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein. ”Va’fü anna vağfir lena verhamna ente mevlana fensurna ale’l-kavmi’l kafirin.”(3 defa) Allahümme salli ala seyyidina muhammedin bir adedi envai’r-rizkı vel-fütühat.Ya basitullezi yebsüturrizka  limen yeşaü bi-gayri hisab. Übsut  aleyna rızkan vasian min külli cihetin min hazaini gaybike bigayri minneti mahlükın bimahzı fazlı keramike bi-gayri hisab. Ya ekrame’l-ekramine ve ya erhame’r-rahimin. iftehı’l-babe ya Allah iftehı’l-babe ya Allah. iftehı’l-babe ya Allah.Ya Allahü ya Kafi,ya Fettahu ya Müfettih Fettih bi’l-hayr.Allahümmağfir sahibe haze’t-taami ve’l- akilin. Allahümmec’al devletehüm daimen evladehüm alimen saliha vela tüsellit zalima.Allahümmezid ve la tenkus ni’meten kesiraten bi hurmeti’l-Fatiha.