yatsı namazı kılınışı
yatsı namazının ilk sünneti dört rek’attır
yatsının ilk sünneti de ikindinin sünneti gibi gayri müekked bir sünnettir aradaki fark niyetin değişik olmasıdır

yatsı namazı ilk rek’at
niyet ettim allah rızası için bu gecennin yatsı namazının sünnetini kılmaya diye niyet edilir ve allhü ekber düyerek tekbiri alınıp eller bağlanır
ayakta sırayla;
sübhaneke okunur
euzü besmele çekilir
fatiha süresi okunur
fatiha suresi okunduktan sonra kur’an’dan bir sure daha okunur
allahü ekber diyerek rükua varılır ve üç kere sübhana rabbiye-I-azim semiallahü limen hamideh diyerek kalkılır ve ayakta rabbena leke I-hamd denilir allahü ekber diyerek secdeye varılır ve üç kere sübhana rabbiye I-ala söylenir allahü ekber diyerek secdeden kalkılıp oturulur yine allahü ekber diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere sübhana rabbiye I-ala denilir allahü ekber diyerek ayağa(ikinci rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır.

yatsı namazı sünneti ikinci rek’at
ayakta sırayla;
besmele okunur
fatiha suresi okunur
fatiha suresi okunduktan sonra kur’an’dan bir sure daha okunur
allahü ekber diyerek rükua varılır ve üç kere sübhana rabbiye I-azim denir semiallah limen hamideh diyerek kalkılır ve ayakta rabbena leke I-hamd denilir allahü ekber diyerek secdeye varılır ve üç kere sübhana rabbiye I-ala denilir allahü ekber diyerek secdeden kalkıp oturulur.
allahü ekber diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere sübhana rabiye I-ala denilir
allahü ekber diyerek aturulur oturuşta sırayla:ettehiyyatü,allahümme salli,allahümme barik duaları okunur okunduktan sonra allahü ekber diyerek ayağa(üçüncü rek’ata)kalkılır ve eller bağlanır.

yatsı namazı sünneti üçüncü rek’at
ayakta sırayla;
sübhaneke okunur
euz besmele çekilir
fatiha suresi okunur
fatiha suresi okunduktan sonra kur’an’dan bir sure daha okunur
rükü;
allahü ekber diyerek rükua varılır ve üç kre sübhane rabbiye I-azim denilir semiallah limen hamideh diyerek kalkılır ve ayakta rabbena leke -hamd denilir allahü ekber diyerek secdeeye varılır ve üç kere sübhane rabbiye I-ala söylenir allahü ekber diyerek secdenden kalkılıp oturulur yine allahü ekber diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere sübhane rabbiye I-ala denilir allahü ekber diyerek ayağa(dördüncü rek’ata)kalkılır ve eller bağlanır.

yatsu namazı sünneti dödüncü rek’at
ayakta sırayla;
besmele okunur
fatiha suresi okunur
fatiha suresi okunduktan sonra kur’an’dan bir sure daha okunur
rükü;
allahü ekber diyerek rükua varılır ve üç kere sübhana rabbiye I-azim denilir semiallah limen hamideh diyerek kalkılır ve ayakta rabbena leke I-hamd denilir allahü ekber diyerek secdeye varılır ve üç kere sübhane rabbiye I-ala söylenir allahü ekber diyerek secdeden kalkıp oturulur yine allahü ekber siyerek ikinci defa secdeye ve üç kere sübhana rabbiye I-ala denilir allahü ekber diyerek oturulur oturuşta sırayla ettehiyyatü,allahümme salli,allahümme barik,rabbena atina duaları okunur önce başı sağa çevirerek esselamü aleyküm ve rahmetullah denirsonra başı sola çevirerek esselamü aleyküm ve rahmetullah denir.

yatsı namazı farzı birinci rek’at

niyet ettim allah rızası için bu gecenin yatsı namazının farzını kılmaya diye niyet edilir ve allahü ekber düyerek iftitaf tekbiri alınıp eller bağlanır.
ayakta sırayla;
sübhaneke okunur
euzü besmele çekilir
fatiha suresi okunur
fatiha suresi okunduktan sonra kur’an’dan bir sure daha okunur
rükü;
allahü ekber diyerek rükua varılır ve üç kere subhane rabbiye I-azim denilir semiallah limen hamideh diyerek kalkılır ve ayakta rabbena leke I-hamd denilir allahü ekber diyerek secdeye avrılır ve üç kere sübhane rabbiye I-ala söylenir allahü ekber diyerek secdeden kalkılıp oturulur yine allhü ekber diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere sübhane rabbiye I-ala denir allahü ekber diyerk ayağa(ikinci rek’ata)kalkılır ve eller bağlanır.
yatsı namazı farzı ikinci rek’at
besmele okunur
fatiha suresi okunur
fatiha suresi okunduktan sonra kur’an’dan bir sure daha okunur
rükü;
allahü ekber diyerek rükua varılır ve üç kere sübhane rabbiye I-alim denir semiallah limen hemideh diyerek kalkılır ve ayakta rabbena leke I-hamd denilir allahü ekber diyerek secdeye varılır ve üç kere sübhane rabbiye I-ala söylenir allahü ekber diyerek secdeden kalkıp oturulur yine allahü ekber diyerek ikinci defa secdey varılır ve üç kere sübhane rabbiye I-ala denir allahü ekber diyerek oturulur oturuşta: ettehiyyatü okunur allahü ekber diyerek ayağa(üçüncü rek’ata)kalkılır ve eller bağlanır.

yatsı namazı farzı üçüncü rek’at
ayakta sırayla;
besmele okunur
fatiha suresi okunur
rükü;
allahüekber diyerek rükua varılır ve üç kere sübhane rabbiye I-azim denilir semiaalhlü limen hamideh diyerek kalkılır ve ayakta rabbena leke I-hamd denilir. allahü ekber diyerek secdye varılır ve üç kere sübhane rabiye I-ala söylenir allahü ekber diyerek secdeden kalkıp otururlar yine allahü ekber diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere sübhane rabbiye I-ala denilir allahü ekber diyerek ayağa(dördüncü rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır

yatsı namazı farzı dördüncü rek’at

ayakta sırayla besmele okunur
fatiha suresi okunur
rükü;
allahü ekber diyerek rükua varılır ve üç kere sübhane rabbiye I-azim dinilir semiallah limen hamideh diyerek kalkılır ve ayakta rabbena leke I-hamd denilir allahü ekber diyerek secdeye varılır ve üç kere sübhane rabbiye I-ala söylenir allahü ekber diyerek secdeden kalkıp oturulur yine allahü ekber diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere sübhane rabbiye I-ala denilir allahü ekber diyerek oturulur oturuşta sırasıyla ettehiyyatü,allahümme salli,allahümme barik,rabbena atina duaları okunur önce başı sola çevirerek esselamü aleyküm ve rahmettullah denir
bundan sonra:allahümme entesselamü ve minkesselam tebarekte ya ze’l-celeli ve I-ikram denilir ve son iki rek’at sünnet kılınır.

yatsı namazı son sünneti birinci rek’at

niyet ettim allah rızası için bu gecenin yatsı namazın son sünnetini kılmaya diye niyet edilir ve allahü ekber düyerek iftitah tekbiri alııp eller bağlanır

ayakta sırayla;
sübhaneke okunur
euzü besmele çekilir fatiha suresi okunur
fatiha suresi okunduktan sonra kur’an’dan bir sure daha okunur

allahü ekber diyerek rükua varılır ve üç kere sübhane rabbiye I-azim denilir semiallahü limen hamideh diyerek kalkılır ve ayakta rabbena leke I-hamd denilir allahü ekber diyerek secdeye varılır ve üç kere sübhane rabbiye I-ala söylenir allahü ekber ediyerek secdeden kalkılıp oturulur yine allahü ekber diyerek ikinci defa secdee varılır ve üç kere sübhane rabbiye I-ala denilir allahü ekber diyerek ayağa ikinci rek’ata kalkılır ve eller bağlanır

yatsı namazı son sünnetş şkinci rek’at
ayakta sırayla;
besmele suresi okunur
fatiha okunur
fatiha suresi okunduktan sonra kur’an’dan bir sure okunur
rükü;
allahü ekber diyerek rükua varılır ve üç kere sübahne rabbiye I-azim denilir semiallah limen hamideh diyerek kalkılır ve ayakta rabbena leke I-hamd denilr allahü ekber diyerek secdeye varılır ve üç kere sübhane rabbiye I-ala söylenir allahü ekber diyerek secdededen kalkıp oturulur yine allahü ekber diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere sübhane rabbiye I-ala denilir allahü ekber diyerek oturulur oturuşta sırayla ettehiyyatü allahümme salli allahümme barik rabbena atina duaları okunur önce başı sağa çevirecek esselamü eleyküm ve rahmetullah denir

yatsı namazı kıldıktan sonra vitir namazı kılınır vitir namazı vaciptir yatsının vaktinda ve yatsı namazından sonra kılınır.

sual:namaz bittikten sonra neler yapılır

cevap:yanlızkılmış olan veya imamla kılan kimse selamın akabinde allahümme entesselamü ve minkeslamü tebarekte ya zel-celali vel-ikram der
bundan sonra 3 kere estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüv elhayyel kayyume ve etübü ileyh der buna istiğfar duası enir
sonra ayet-el kursi okunur 33 kere sübhanallah 33 kere elhamdürillah ve 33 kere allahüelber denir bir kere la ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehüh-mülkü-hamdü ve hüve ala küll, şeyin kadir denir bunların arasında başka dulara karışştırmak bid’at olur
sonra eller kaldırılıp dua edilir duadan sonra amin denir ve eller yüzü sürüür hadis-i şerifte beş vakit farz namazdan sonra yapaılan dua kabul olur buyuruldu ama dua uyanık kalp ile ve sessiz apılmalı duayı yalnız namazladan sonra veya belli zamanlarda yapamak ve belli şeylere wzberleyip şiir okur gibi şuursuızca dua etmek mekruhtur

dua
dua derken eller göğüs hizasına kaldırılır eler göğüse doğru açılarak avuçların içi yüze doğru biraz meyilli tutulur