abdestiz bir kimse talebesine göstermek icin teyemmüm ederse bunula namaz kılamaz ki teyemüm il namaz kıla bilmek icin yanlız teyemüme nyet etmek yetişmez namaz icinde niyet etmek lazımdır bir toprakdan
birkac kımse teyemüm edebilir.çünkü teyemüm edilen toprak ve benzeri müstamel olomaz teyemümden sonra eldenyüzden dokülen toz müstameldrr
safi ve hanbelide teyemümyanlız toprak le yapılır diyerr bezheplerde
toprak cinsinden olan her temiz şey le üzerinde bunların tozu oolması
bile teyemüm edilir yanıp kül olan veya sıcakta eriyebilen şeyler toprak cinsinden deildir o halde ağac ot tahta pirinç yaglı boya
sıvalı dıvar bakır altın cam le teyemüm edilemez kum ile olur incimecan ile olmaz kirec ve alcıyla yıkanmış mermer cimento sırsız fayans sırsız porselen canak cömlekle camur ile olur yanlız camur varsa suyu yarıdan az ise bunula teyemm edilir bir teyemümile çeşitdi
namaz kılmak caizdir misafir 2 kilometreden az uzakta su bulunucagını
alametlerle veya akıllı balik ve adil bir müslümanın haber vermesiyle
cok zan ettiği zaman her tarafa doğru ikiyüz metre gderek veya birini göndererek araması farz olur.cok zana etmesse suyu araması lazım olmaz.bir kimse suyu sormadan teyemüm edip namaza dursa sonra yanında
bulunan adil bir şahısa su oldugunu haber.asla abdest alıp namazı iade eder iki kilometreden uzakta su varken teyemümile namaz kılmak caizdir. eşyası arasında su bulunduğu unutan kimse şehrde köyde değilse teyemüm ile namaz kılabılır.suyun bitiğini zan eden kimse namaza sonra suyunu görse teyemüm ile kıldığı namaz iyade eder misafire teyemüm ile kıalr arkadaşı piyasada ki fiyartına satarsa fazla parası olan misafirin satın alması zındır. sahibi suyunu gabenhi fayiş teyemüm le kılması caizdir piyasa fıyatna alacak fazla parası yoksa yine teyeümm eder. su az ise cünüp olan kimsenin hayızlı kadından abdest sizden ve meikden önce yikanması lazımdır suyun sahibi başkalarından önce yıkanır sahpleri ayrı ayrı olan sular
bir araya getirilince once meyit yıkanır cünp bir kimse teyemüm ettikten sonra abdest bozuylsa cünüp olmaz az su varsa yanlız abdest alır cünüp kimsenin vücut yüzeyini yarıda fazlası yara ve ya cicek kızıl gibi ise teyemüm eder derisini cogu sağlam eder yaralı kısımları ıslatmada ykanmazsa yine teyemüm eder