önce çünüplükten veya abdestsızlikten temizlenmek icin tiyet edebilir teyemüm ile nemaz kılabilmek icin yanlız teyemmüme niyet etmek yetişmez ibadet olan başka bir şeyi mesella cenaze namazı kılamk
icin secde-i tilavet yapmak icin veya abdest icin veya gusl icin
teyemüm etmeye niyet lazımdır. teyemüme niyet ederken abdest ile
gusl ü ayırmağa lüzüm yoktur abdest icin niyet etmekle cenabetten de
temizolur cenabetten temizlenmeğe niyetedilen teyeömüm ile nemaz kılınabilir abdest icin lüzüm yoktur iki kolu dirsekten yukarı
sıvalı olarak iki elin icni temiztopraga taşa toprak veya kirec sıvalı duvara sürüp en az üc parmagı değmek üzere iki avucu ile yüzünü bir kere mesh etmek yani sıvamak elini yüzünü iğne ucu kadar yerine değmesse teyemümyapılış olmaz ve dört parmak birbirine yapısı
ve iki elin ikişer parmaklarnı birbirine değmiş olarak avuc cleri sac kesimine koyu ceneye doğru yavaşca indirilir parmaklar yatay vaziyette anlın cenenin yüz jkısmını iyice sığamalıdır bu esnada avuc
iclerde yanakları sığar avucu tekrar topraga surup birbirine carparak tozu topraga sırkeledikten sonra önce sol elini dört parmagının icni
ile sağ kolu alt yüzünü parmak ucuna drseğe doğru sıgayıp sonra kolun yüzünü sol avuc içi ile dirsekten avuca sıvamak ve sonra sol baş parmak ici ile sağ baş parmak sıvmaktadır yüzüğü cıkarmak lazımdır
sonra yine böyle sağ elin ile soğ kol sıkanır el ayasını topraga surmek lazımdır topragın toozun elde kalması lazı deildir.
abdest ve gusl icin teyemüm aynıdır