doÄŸruluk ve islam
Allah Resulünü tanıyanlar onun çocukluğundan beri hiç yalan söylemediğini, en ufak bir hileye başvurmadığını biliyorlardı. Bundandır ki o, bir hususta kendilerine haber getirse hiç kuşku duymazlardı. Bir gün Ebu Cehil ona: "Ya Muhammed! Biz Sen'i yalanlamıyoruz. Sen bizim yanımızda son derece sadık(doğru sözlü, güvenilir) bir insansın. Ancak biz Sen'in getirmiş olduğun ... Continue Reading