SÜLEYMAN (A.S.)
Davut dan (a.s.) sonra gelen peygamber Süleyman dı (a.s.) Davut un (a.s.) yerini almıştı onun oğluydu ona varis olmuştu daha çok mülk ve saltanatıyla tanınmıştı öteki peygamberler gibi bu da Allah dan vahiy almıştı.
NİTELİKLERİ
iyi bir kuldu Süleyman ne güzel kuldur Allah a dönüktü doğrusu o daima Allah a yönelirdi Allah katında yüksek bir makam sahibiydi doğrusu onun katımızda yüksek bir makam ve güzel bir istikbal vardı insanlara ve cinlere hakimdi hayvanların dilini anlardı mescid-i aksa yı o yaptırdı peygamberimiz mecid – i aksa nın inşasından sonra Süleyman ın (a.s.) yaptığı duayı şöyle anlattı Süleyman beyt – i makdis in yapımını bildirdikten sonra cenab – ı hak dan üç dilekte bulunmuştur: 1 – ilahi hükümlere uygun hüküm verme kudreti.- 2 kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak mülk ve saltanat. 3 – namaz kılmak için sadece mescid – i aksa ya niyet edip gelenlerin analarından doğdukları gündeki gibi günahsız hale gelmeleri Allah Süleyman a (a.s.) bunlardan ilk ikisini vermiştir üçüncü niyazının kabul olmasının umarım buyurmuştur.

kuran da adı geçen peygamlerler

kuran da adı geçen peygamlerler

MÜLK VE SULTANATI
o Allah rabbim beni bağışla bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver sen şüphesiz daima bağışta bulunansın demişti Allah istediğini verdi verdiklerini kuran da şöyle bildirdi bunun üzerine rüzgarı onun emrine bağlı kıldık emriyle istediği yere rahatça akar giderdi şeytanları da onun emrine bağlı kıldık o şeytanlardan kimi bina ustası kimi de dalgıçtı diğerleri de zincire vurulmuştu işte bizim bağışımız bu dur Süleyman ın emrine de rüzgar verdik sabah gidiş bir aylık akşam dönüşü de bir aylık yol alırdı erimiş bakır madenini ona su gibi akıttık rabbinin izni ile idaresi altında cinlerden çalışanlar da vardı içlerinden kim emrimizden ayrıldı ise ona cehennem azabından tattıracağız o cinler Süleyman a mescitler heykeller büyük havuzlara benzer leğenler ve taşınması güç kazanlardan her ne isterse yaparlardı.
ORDUSU
Süleyman (a.s.) peygamberdi tevhid mücadelesi vermekteydi aynı zamanda hükümdardı ordu gerekti onun da ordusu vardı her şeyi gibi ordusu da bir başkaydı bilinen ordulardan farklı bir yapısı vardı.
KARINCAYA TEBESSÜM
bir seferde Süleyman ın (a.s.) ordusu yürüyordu karınca vadisine ulaşmışlar karıncalarla karşılaşmışlardı sonunda karıncaların bulunduğu vadiye geldiklerinde bir karınca ey karıncalar yuvalarınıza girin Süleyman ın ordusu farkına varmadan sizi ezmesine dedi taç ve taht sahibi olmak değildi çünkü geçiciydi devrin en güçlü hükümdarı olan Süleyman (a.s.) peygamber olmasına rağmen yine de iyilerden olmayı Allah dan dilemekteydi böylece tüm insanlara insanlığı göstermekte güzel bir örnek olmaktaydı zaten peygamberler daima iyiye örnektiler.
kuran da adı geçen peygamlerler

kuran da adı geçen peygamlerler

HÜDHÜD KUŞU SEBE MELİKESİ
Süleyman (a.s.) ordusunda bulunan kuşlar kontrol etti çavuş kuşu denilen hüdhüd ü bulmadı ve şöyle seslendi hüdhüd ü niçin göremiyorlar yoksa onun ya şiddetli bir azaba uğratırım yahut da keserim ordu disiplin demekti orduya disiplin gerekti Süleyman da (a.s.) bu gereğe uydu önemli bir sebep yoksa izinsiz ayrılan hüdhüd şiddetli cezalandıracağını tüm orduya duyurdu en uygun yol da buydu çok geçmedi hüdhüd çıkageldi Süleyman a (a.s.) senin bilmediğin şeyi öğrendim sana sebe den gerçek bir haber getirdim.
VEFATI
Süleyman ın (a.s.) vefatı ilgi çekiciydi cinlerin gaybı bilmediklerini de gösterici idi Allah Süleyman ın ölüm şeklini kuran kerim de şöyle duyurdu Süleyman ın ölümüne hükmettiğimiz zaman ancak değneğini yiyen kurt onun ölümünü cinlere fark ettirdi o ölü olarak düşünce ortaya çıktı ki şayet cinler görülemeyeni bilmiş olsalardı alçak düşüren ortaya çıktı şayet cinler görülmeyeni bilmiş olsalardı alçak düşüren bir azap içinde kalmazlardı Süleyman ın (a.s.) ölümü de bir tevhid mücadelesi niteliğindeydi çünkü gaybı Allah dan başka hiçbir varlığın bilmediğini açıkça göstermekteydi her canlı gibi Süleyman da (a.s.) vefat etmişti ancak onun ölümü ayakta olmuştu öldüğünü değneğini kemiren kurt ilan etmişti mülke saltanata sahip olan peygamberlikte görevli bulunan Süleyman ın (a.s.) ayakta ölümü de düşündürücü sözler birer hikmet işleri birer ibretti.