Peygamber sallallahu aleyhi vesellem sevgiyi emrettiği gibi sevmeye vesile olan şeyleri de emrederdi mesela,güzel geçimli bir insan olmaya teşvik: Mümin,başkaları ile iyi geçinir,kendisi ile iyi geçinilir iyi geçinmeyen ve kendisi ile iyi geçinilmeyen kimsede hayır yoktur.
Yine Hz. peygamber aleyhissalatu vesselam sevginin artmasına vesile olması için sevginin tezahür ettirilmesini teşvik ederdi.
Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanında bir adam vardı Derken oradan birisi geçti Oradaki bir sahabe, Ey Allah’ın Resulu! Ben şu geçen kişiyi seviyorum dedi Hz. peygamber aleyhissalatu vesselam pekiyi bunu kendisini haberverdin mi? diye sordu. Hayır! deyince, ona Haber ver! dedi adam kalkıp gidene yetişti ve adına beni sevdiğini zat da seni sevsin diye mukabelede bulundu.
Selamlaşmak,hediyeleşmek ikramlaşmak sevgiyi artırır Allah Resulü Buyurdular ki:Nefsim Yed-i kudretin olan zat’a yemin ederimki iman etmedikçe Cennete giremezsiniz birbiriniz sevmedikçe iman etmiş olmazsınız yaptığınız takdire birbiriniz seveceginiz şeyi haber vereyim mi? aranızda selamı yaygınlaştırın!”
Resulullah’a: İslam’ın hangi ameli daha hayırlı diye sorulmuştur yemek yedirmen tanıdığın ve tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermen diye cevap verdi Bir müminin menfaat beklemeden sırf Allah için sevmedinin mükafatı çok büyüktür çünkü sevgi kalbi bir ameldir.kalp,Allah’ın katında en kıymetli olduğu için kalbe ait ameller de en kıymetli amellerdir Hz.peygamber bu hususta şöyle buyurmuştur: Allah-u Teala Kıyamet gününde benim için birbirilerini sevenler nerede arşın gölgesinde gölgelendireceğim. Buyurur.
Peygamber sallallahu aleyhi vesellem Allah rızası için olmayan sevgilerde ve hoşlanma veya hoşlanmama hallerinde ise insaflı ve itidalli olmayı emretmiştir bu hususta buyururki Dostunu severken ölçülü sev,günün birinde düşmanın olabilir Düşmanın da bugzunu ölçülü yap günün birinde dostum olabilir nefis hep başkaları için husumet ve nefret üretip durur bu hislerimizin haklı mı haksız mı olduğuna çok dikkat etmemiz lazımdır haksız yere düşmanlık besleyip durmak nefsin hilesidir hatta haklı olduğunuz hallerde bile affetmemiz iyilikle savmamız emredilmişken,düşmanlığı uzatıp durmak islam ahlakına uymaz peygamber sallallahu aleyhi vesellem buyurdular ki Sana Günah olarak,husumet devam ettirmen yeterlidir mümin kardeşine karşı husumeti ve dargunlığı sürdürüp gütmek,helal değildir.peygamber sallallahu aleyhi günden fazla küsmesi helal değildir yani bunlar karşılaşırlar da her biri diğerlerinden yüz çeviri bu ikisinde hayırlı olanı birinci olarak selam verendir.
Bir başka hadiste is şöyle bir ilave gelmiştir: (Dargınlığın)Üzerinden üç gün geçince ona kavuşup selam versin.eğer o selama mukabele ederse ecirde her ikisi de ortaktır mukabele etmezse günah onda kalmıştır
Dargınlık ve Düşmanlıgı devam ettirmek, o kadar büyük bir günahtır ki peygamber sallallahu aleyhi vesselem şöyle buyurdular: Ameleler,her perşembe ve pazartesi günü arz edilir Aziz ve Celil olan Allah o gün Allah’a hiçbir şirk koşmayan kulun günahını affeder.bundan sadece kardeşiyle arasında düşmanlık olanı istisna eder terk edin.
bir kişi,nefsindeki düşmanlık hissine muhalefet edip ona sevgiyi ve iyiliği emretmezse o Düşmanlık hissine muhalefet edip ona sevgiyi ve iyiliği emretmezse o düşmanlık ona muhakkak çeşitli günahlara sürükler ya zulmetye yabunlar ise kişinin ahiret gününde iflas etmesi sebep olan kul haklarıdır.
Kim,haksız yere bir mümine düşmanlık besler ve kötülük ederse Allah’ın sevgisini kaybeder düşmanlığı hak eder
Resulullah buyururdular ki:(Bir müslümana)zarar verirse Allah da ona zarar verir.kim de (Bir müslüman)ile nizaya husumete girerse Allah da onunla husumete girer.
Peygamber Sallallahu aleyhi vessellem müslümanlara şöyle tavsiyede bulunur:Birbirnizde kin tutmayınız,birbirinize haset etmeyiniz birbiriniz hakkında kötü niyet beslemeyiniz.Ey Allah’ın Kulları kardeş olunuz
ebu hüreyre radıyallahu anhundan rivayet edildiğine göre bir bir adam Hz.peygamber aleyhissalatu vesselama gelip şöyle şikayette bulundu:
Ya Resulallah Benim akrabam var ben kendilerini ziyaret ediyorum onlar bana gelip gitmiyorlar ben onlara iyilik ediyorum onlar bana kötülük ediyorlar ben davranyorumonlarsa bana kaba davranıyorum onlarsa bana kaba sellem şöyle cevap verdi Eğer dediğin gibi isen onlara sıcak kül yutturmuş oluyorsun sen böyle davrandıkça Allah’ın yardımı Seninledir
Alimler bu Hadis-i şerifteki sıcak kül yedirme misalini şöyle açıklamışlardır onlar ilerde çok pişmanlık çekecekler.
insan birisinden iyilik görse nankörlük edip kötülük yaparsa albette kendi yaptığının çirkin olgunu bilir sonra kötülüğüne karşı yine iyilik görürse karşısındakinin ne kadar iyi bir insan olduğunu anlar ve böyle iyi bir insana kötülük yaptığına iyice pişman olur.
işte bu yüzden kötülüğe karşı bile iyilik yapmalıdır peygamber sallallahu aleyhi vessellem: senin ilgisini kesen sen ilgini kesme sana vermeyene sen ver sana kötülük edeni bağışla yürüyor.
Müminler arasında düşmanlık olması bütün müminlere zarar verir sebeple, müminlerin arasını düzeltmek lazımdır.Resullullah buyurdular ki:size oruç