sargı ve yara mesh etmek Bir uzvun çıkması, kırılması veya yaralanması halinde üzerine sargı yahut alçı sarılsa o uzvu yıkamak mahzurlu ise sargının çoğu üzerine meshedilir. Eğer mesh de zarar verecek olursa mesh de yapılmaz.sargı ve yara mesh
Sargının mest gibi bir zamanı yoktur. Özür devam ettikçe meshedilmeye devam edilir. Abdestli olarak sarılması şart değildir. Meshedildikten sonra sargı açılsa veya düşse yahut mevcut sargı üzerine ikinci bir sargı bağlansa meshi yenilemek icap etme.