sağlam iman için el hakk anlamı:vacib’ul vücut olan varlığı hiç değişmedenduran

işte böyle;şüphesiz Allah o hak olandır ve süphesiz o’nun dışında taptıkları(tanrılar)ise,batılıdır. şüphesiz Allah yücedir,büyüktür.(lokman suresi.30)
zikir adedi:108
zikir niyeti:sağlam iman için, sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak ve başladığı işin sonunu getirebilmek için.

bu esmanın zikrine tam manasıyla ve sabırla devam eden kimse işlerin gizli sırlarına hakikate vakıf olur.aynı zamanda bu kimseler asılsız
ve batıl düşünce ve amellerden nefret ettirir. uzaklaştırılır.
sağlam iman için
bu ismi 1008 defa zikredip daha sonra bu ismin vefkini yazan ve her gün 108 defa ya hakk zikrne devam eden kimse Allah’ın (cc) izni ile her işinde muvaffak olur.
bu ismin adaleti meydana getirici bir özelliği de bulunmaktadır bu ismin zikrine devam edenler ve vefkini üstünde taşıyanlar çok adaletli kimseler olurlar.