rızık bolluğu için rızık için el afüvv anlamı:affeden mağfiret eden.

bir hayrı açıklar ya da gizli tutarsanız veya bir kötülüğü bağışlarsanız,şüphesiz Allah affedicidir.güç yetirendir(nisa suresi.149)

zikir adedi:166

zikir niyeti: rızık bolluğu kalp huzuru ve af edilmek için.

günahların bağışlanması ve mağfiret olunması için bu isim çokça zikredilmelidir.
rızık bolluğu için rızık için
bu kabahat işleyen bu nedenle azar ya da zarar göreceğini düşünen kimse günde 166 defa bu ismi zikretmeye devam etmelidir Allah’ın (cc) izniyle bu sıkıntısından ve o zarardan kurtulur. ayrıca bu kimse hiç bir şeyden korkmaz. şeyh Şahabettin (ölümü h.615) muntehab isimli eserlerinde bu konudan ayrıntılı olarak bahsedilmektedir.