malum olduğu üzere insanlar mahsus kemaller başlıca iki kısımdır.bir kısmı, gayri ihtiyari dir ki, bunlar insanların kazançları ve iradeleri olmaksızın mevcut olan kemallerdir. asalet,güzel şekil,akıl ve zeki olmak gibi.diğer kısmıda ihtiyari dir ki,insanların tamamen -kazançları ve iradeleri ile meydana gelen kemanlerdir.ilim irfan gibi bilgiler,meziyetler ve sadakat,emanet,tevazu,zühdü takva gibi güzel huylar,hal ve gidişler bu kısımdandır.bu iki kısım kemallerden

KUR’AN-I KERİM’İ ÖĞRENİP VE OKUMAK

KUR’AN-I KERİM’İ ÖĞRENİP VE OKUMAK

yalnız biri ve ya bir kaçı bir insanda bulunursa kendisine büyük bir şeref verir.kendisi için övünmeye vesile olur.ya bu kemallerin hepsi bir zata toplanmış olursa artık onun nekadar büyük bir şerefe yüksek bir mevkiye nail bulunmuş olacağını düşünmelidir.işte şanı yüce peygamber s.a.v efendimiz,debu iki kısım kemalet ve güzelikllerin hepsi depek yüksek bir şekilde tamamıyla toplanmıştır.onun pek yüksek güzelliklerinden bazılarına sadece bereketlenmek için pek kısaca işaret edeceğiz.