peygamberlerin sıfatları peygamberler hakkında bilinmesi vacip ve zaruri olan sıfatlar beştir.
1.sıdk: peygamberler doğrudurlar. asla yalan söylemezler.
2.emanet:emindirler. her hususta kendilerine güvenilir
3.tebliğ:allahü teal.nın emir ve yasaklarının hiç noksansız ve çekinmeden tebliğ ederler.
3. son derece zekidirler.
5.İsmet:Masumdurlar;günah işlemekten uzaktırlar.
peygamberlerin sıfatları
peygamberimiz Muhammed mustafa (s.a.v)’in diğer
peygamberlerden ayrı bes vasfı daha vardır:
1-Bütün peygamberlerden efdaldır (üstündür).
2-Bütün insanlara ve cinlere gönderilmiştir.
3-Hatemü l-Ebiya;peygamberler sisilesinin son halkası,yani son peygamberlerdir. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir.
4-Bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.
5-Şeriatı, kıyamete kadar devam edecektir.
peygamberlerin sıfatları
kur’an-ı kerim’de isimleri geçen peygamberler:
Hazret-i Adem aleyhisselamdan peygamber Efedimize kadar gönderilen peygamberlerin yalnız 28 tanesinin isimleri Kur’an-ı Kerim’de adları geçen ve bilinmeleri vacip olan peygamberlerin mübarek isimleri şunlardır:
1) Adem
2)İdris
3)Nuh
4)Hud
5)Salih
6)İbrahim
7)Lüt
8)İsmail
9)İshak
10)Yakub
11)Yusuf
12)Eyyub
13)Şuayb
14)Musa
15)Harun
16)Davud
17)süleyman
18)Yunus
19)İlyas
20)Elyesa
21)Zülkifl
22)Zekeriyya
23)Yahya
24)İsa
25)Üzeyr
26)Lokman
27)Zülkarneyn
28) Hazret-i Muhammed Mustafa (Aleyhimüsselam)