peygaberimizi iyi tanıyalım dünya ve ahirette şerefli. faziletli ve iyi insan olabilmek; alemlere rahmet olan peygamberimiz muhammed mustafa.yı (s.a.v.) iyi anlamak ve ona hakiki ümmet olmakla mümkündür. bir insan. peygamberimizi bilmedikte. tanımadıktan. sevmedikten sonra hiçbir şeyle şerefli ve faziletli olamaz.
peygaberimizi iyi tanıyalım
peygamberimizin adı muhammed. babasının adı abdullah. anesinin adı amine.dırana rahminde yedi aylık iken babası vefat etmiştir. miladı 571 senesi nisan ayının yirminci; rebıulevvel ayının onikinci (pazartesi) gecesi sabaha karşı mekkel.de doğmuştur. doğgduğu zaman hiçbir çocuğa benzemiyordu. onda gözüke peygamberlik nuru. bakan gözleri kamaştırıyordu.
peygaberimizi iyi tanıyalım
peygamberimizin çocukluk ve gençlik çağları bekarlıkevlilik devrileri. hasılı bütün hayatı hiç bir insana nasıp olmayan fazilet kemalat ile geçmiştir.
peygamberimizin hayatı
yirmibeş yaşında hadicetü.l kübra validemiz ile evledndi. hiç bir zaman putlara tapmadı. çocukluğundan beri onları hiç sevmezdi. hazret.i ibrahim aleyhisselam.ın dinı üzere allah.a ibadet ederdi. zaman zaman mekkel.nin yanında bulunan hira dağına gider. allah.ın kudret ve büyüklüğünü düşünürdü. allah.ın kendisine ta ezelde ihsan ettiği aşk ile muhabbet denizine açılır. kalbinde yanan tevhid nurunun pırıltıları içinde allah.ı zikrederdi.
peygamberimiz yine bir gün. hira mağarasında kendisine has lahuti aleme dalmışken. cebrail aleyhisselam allah.ın emri ile ona peygamberlik vazifesini bildirmeye geldi. insanlığın kurtarıcısı ve allah.ın sevgilisi hazret.i muhammed sallahü aleyhi ve sellam.e:
“- oku” dedi. peygamberimiz efendimiz (s.a.v.) “neyi okuyayım” dedi. cebrail (a.s.) peygamber tutup sıktı. sonra bıraktı.
cebrail (a.s.) tekrar:
“-oku” dedi. peygamberimiz efendimiz (s.a.v.) “neyi okuyayım” dedi cebrail (a.s.) tekrar peygamberimiz peygamber efenimizi üçüncü defa suktı sonra. bıraktı.
böylece cebrail (a.s.) tarafından kendisine manevi bir ameliyat tatbik edilmiş oldu. sonra cebrail (a.s.). “- sen, yoktan var eden. tedrince terbiye edip büyüten. kemale ulaştıran rabbinin ismi.i serifi ile oku. o. insanı pıhtılaşmış kandan yarattı. oku! o çok kerim olan rabbinin hakkı için ki. o. kalemle ta.lim etti; insana bilmediğin öğretti.” mealindeki alak süresinin ilk beş ayyetini okudu.
peygaberimizi iyi tanıyalım
peygamberimizin hayatı
böylece hazret.i muhammed (sallallahü aleyhi ve sellem).e peygamberlik vazifesi verildi. kur.an.ın kerim. yirmi üç senede tamam oldu. on üç sene insanları mekke.de hak yola davet etti. büyük meşakkatlar ve ızdıraplar çekti. her şeye sabredip allah.ın varlığını. birliğini yaymaya çalıştı. sonra medine.i münevvere.ye hicret etti. on sene de medine.de peygamberlik vazifesini bütün gücü ile yerine getirdi. insanlara insanlığı öğretti. medeniyet belletti. karanlık gönülleri islam.ın nürn ile aydınlattı. böylece vazifesini tamamlad. altmış üç yaşında vefat etti.* insanlık alemine hidayet rehberi olan kur.an.ı kerim.i ve sünneti seniyyesini tavsiye ve emanet etti.
peygamberimizin hayatı
salat sana. selam sana ey allah.ın resülü. seni hakkı ile bilen ve öven alemlerin rabbi allahü teala.dır sen rahmeten lil.alemininsin. ins ü cinnin peygaberisin. sen hatemül.l- enbiya.sen. sen” levake levlak lema halak tü.leflak” hitab.ı izzetinin muhatabısın. sen muhammed mustafa.sın (sallallahü aley ve sellem). peygamber efendimizin hayatı peygamberimizi tanıyalım konusu kategoride devam edecek