oruç tutmamayı mübah kılan özürler
160- aşağıdaki on türlü sebepten dolayı oruç tutmamak veya tutulmuş
bir orucu açmak mübahtır.
1- ( müsaferet=yolculuk), şöyle ki, ramazan-ı şerifte en az üç gülük,
yeni on sekiz saatlik bir yere gidecek kimse, geceden oruca niyet etmeyebilir. bu yüzden o gün yola çıkınca, oruçlu bulamamış olur.
fakat bir kimse, oruç tuttuktan sonra gündüzün sefere çıksa, bu yolculuk o ilk gün için bir özür sayılmaz, orucuna devam etmesi lazım
gelir. şu kadar var ki, o gün yola çıkar da daha sonra orucunu açarsa, kendisine keffaret lazım gelmez, yine yalnız kaza icap eder
oruç tutmamayı mübah kılan özürler
2. ( hastalık) şöyle ki bir hasta kendisinin ölümünden veya aklının
gitmesinden veya hastalığının artmasından veya uzamasında korkacak olursa oruç tutmayabilir veya tutmuş olduğu orucu açabilir daha sonra iyi olunca yalnız kaza ile mükellef olur artmasından korkulan göz ağrısı da böyledir çünkü bu da bir hastalıktır
bununla beraber bu hususta sadece hayali bir korku kafi değildir
ya hastanın tecrübesinden veya görülen alametlerden dolayı kendisince kuvvetli bir zan bulunmalıdır yağut fasıklığı açıkça belli olmayan bir müslüman doktor tarafından haber verilmelidir.
oruç tuttuğu taktirde hasta olacağından bu şekilde korkan yani hasta olacağı delilden kaynaklanan kuvvetli bir zanna veya müslüman bir doktorun haberine dayalı bulunan sıhhatli bir kimse de hasta hükmündedir
aynı şekilde ağır sıtma nöbetine tutulan kimse alışılmış gününde sıtmanın dönmesiyle kendisini zayıf düşüreceğini düşünerek orucunu bozduğu halde sıtma meydana gelmese kendisine keffaret de lazım gelir olmaz hatta sonradan menisi gelse bile bu bir ihtilam gibi olmuş olur fakat hiç hareket etmeksizin meni gelene kadar duracak olsa kendisine yalnız kaza lazım gelir nefsine tağrik ettiği takdirde ise keffaret icap eder çünkü bu takdirde yasaklanmış bir iş tam yapılmış olur nitekim kendisine geri alıp tekrar cinsel ilişkiye başlaması takdirdende de hüküm böyledir oruç tutmamayı mübah kılan özürler
böyle bir cinsel ilişkinin ikinci vecir zamanına rastlanması halinde de bu hüküm geçerlidir