Oruç (Düşman ile cihad),Şöyle ki,Ramazan-ı Şerifte düşman ile şavaşta bulunacak bir islam mücahidi, düşman karşışında zayıf düşeceğinden korkarsa oruç tutmayabilir.hatta daha sonra şavaş vuku bumasa da kendisine kazadan başka bir şey lazım gelmez.
(İkrah hali),şöyle ki,Ölüme veya bir organın yok olmasına sebeb olacak surette yapılan bir zor kulanma ve tehditten dolayı oruç açılabilir,bu caizdir.Bununla beraber seferiveya hasta olmayan bir kimse ,böyle bir zorlama ve tehditte rağmen Ramazan-ı Şerif orucunu açmaz da zulmen öldürülecek olursa ,günahkar olmaz.Bilakis büyük bir sevap kazanmış dinindeki dayanıklığını göstermiş olur.Fakat misafir Oruç
veya hasta olan kimse, bu zorlamaya rağmen orucunu açmazda öldürülecek olursa günaha girmiş olur.çünkü bunlar için zaten oruçlatını açmak için şer’an ruhsat vardır, bu ruhsattan da zor kulnma-tehddit halinde istifade etmemeleri doğru olmaz.
5.(Şiddetli açlık veya susuzluk),Şöyle ki i oruçlu bir kimse ,açlıktan veya susuzluktan dolayı öleceğinden veya aklına eksiklik geleceğinde tecrüpeye veya alamete veya müslüman doktorun haberine dayanarak korkarsa ,orucunu daha sonra kaza etmek üzere açılabilir.
6(Gebelik süt analık),Şöyle ki, Ramazan-ı Şerifte gebe bulunan veya kendisinin veya başkasının çocuğuna süt veren bir kadın kendisi veya çocuk hakında bir zarar gelmesinden korkarsa, orucunu açabililr, daha sonra kaza eder.Şu kadar var ki, süt analığı kesinleşmiş bulunmalıdır.Yani çocuğa kendisinden baişa süt veren bulunmamalı veya bulunduğu halde memesini çocuk emme-melidir
7.(Hayız ve nifas hali),Şöylr ki, bir kadın, Ramazan-ı Şerif gündüzün adet görmeğe baslasa veya çoçuk doğrasa ,orucu bozulmuş olur.Artık adet günlerinde ve lohusa bulundukça oruç tutması caiz olmaz.
Fakat bir kadın, adet günü sanarak orucunu bozduğu halde o gün adet görmese, kendisine keffaret de lazım gelir.En açık olan görüş budur.Oruç
Ramazan-ı Şerifte adet gören bir kandın, geceleyin temizlenecekyani adeti kesilecek olsa, bakılır:Eğer adet günleri tam on gün ise ertesi gün Ramazan orucuna başlar.Fakat on günden az ise adeti kesildikten sonra imsak vaktine kadar yıkanmasına orucu bozan şeyler ve orucu bozmayan şeyler konularını orucu bozan haller başlığı altında daha detaylı inceleyeceğiz ileride oruç makalelerimizde