ömer nahsuni bilmen
a-1883-te hicri rebıulevvel 1300 rumi 1299 erzurum un salasar köyünde
doğdu babası hacı ahmet efendi annesi muhibe hanımdır.
b- küçük yaşta iken babasını vefatı üzerine erzurum ahmediye
mesdresesi ve nakibüleşraf kaymakamı olman amcası abdürrezak ilmi efecdinin himayesin de yetişti amcasından ve erzurum nüfsunu normalı hüseyin efendiden ders okudu iki hocasıda yakın aralıklarca
ölünce istambula giti 1908 ve fatih dersiamlardan tokatlı şakir efendi nin derslerine devam edip icazet aldı 1909 ayrıca ders vekaletince acılan imtihanı kazanara dersiam lık şahadet name aldı ömer nahsudi bilmen
1912 bu arada okumakta oldugu medresete kudatı da ALİYYÜLALA
birincilik derecesiyle bitirdi 1913 arapca farsca yı cok iyi bilen türkçe ile birlikte üç dilde şiir yazabilen ömer nasubi bilmem bir ara fransızca yada merak sarmış ve bu dılı türcume yapıcak kadar ögrenmıstır

c- eylul 1912de beyazıt dersiamı olarak göreve başladı temuz 1913te fetvahanei ali ve müsevit mülazımlıgı tayın edildi bir yıl sonra başmulazımlıga terfi edip agustos 1915 te heyd i te lifiye
üyesi oldu 18 mayıs 1917 de mahkemeyi teymiz şerfiye dairesi terekeye ilaletelhis mümeleyinize nahlediyese mayıs 1920 te tekrar aynı yıl bu dairenin kaydırılması 1922 yılında teddikatı ömer nahsudi bilmen
şeriye üyeliğine nakledıldi ve aynı yılda kaldırılması olduğunda deametti kaldırılmasına uzerine 30 haziran 1960 ömer nahsuni bilmen
tarihinde dihanet işleri başkanlıgı tayin edildi ve henüz
bir yılında doldurmadan 6 nisan 1961 de emekli ayrıldı
uzun memuriyet hayatı öğretmenlige devam de bulundu nasuhi bilmem daruşafaka lisesi yirmi yıla yakın ahlak ve yurd
taşlık derseliri okutu imam hatip okulunda yüksek enstiüsü usul iy ve kelam derseri verdi hayatını sonuna kadar ilmi calışmalarnı
sürdürdü ve sakız ciltli tefsirini emekli oldukta n sonra yazdı