nefis için dua el hayız anlamı: yapılan işleri bütün tafsilatıyla bıfzeden her şeyi afad ve beladan koruyan

una rağmen yüz çevirirseniz artık size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ettim. rabbim de sizden başka bir kavmi yerinize feçirir siz o’na hiçbir şeyle zarar veremezsiniz doğrusu benim rabbim her şeyi gözetleyip-koruyandır.(hud suresi 57)
nefis için dua
zikir niyeti:nefsinin ve malının korunması için.
zikir adedi:998

bu ismi zikre devam eden kimse bir sefere niyetlendiğinde Allahu teala’nın (cc) izni ile o seferini ya da yolculuğunu kolaylıkla tamamlar.

bu vefk bir kağıt üzerine bir şeyin üzerine konulduğunda Allahu teala (cc) o şeyi güvence altına alır.
nefis için dua
bir kimse evinden çıkarken Ayet-el kursi’yi okursa ve üç defa ya Hafız ahfazni min külli süin derse o kimse evine dönünceye kadar başına bir şey gelmez.