namazların rekatları Namazların farz vacip sünet müstenap nevilerini ayrılır .şöyle ki
akıllı ve bulduğu çagın erimiş olan her müslümanın günde beş defa
muayyen vakiti lerden muayyen rekatlar ile kılıcağı namazlar birier farzı aynıdır .cuma namazı da bu kısmadandır .vitir ve bayram namazları da birer vaciptir.farznamazlarındanevel veyasonra yahut hem evel hemde sonra kılın ca bir kısım namazlar da birer sünetir.tereavinamazların rekatları
namazı da böyledir. diyer vakitlerde.farz namazlardan evvel veya sonra yahut hem evel hemde sonra kılınan bir kısım namazlarda bir
sünetir teravih namazı daböyledir diğer vakitlerde sadece hak
birer sünet veya müstehap kuşluk namazı gibibütün namazlarınısaih olmalarını için bir takım şartları rükün leri vardır kibunlarberi olmasılazım gelir. bu sebeple her müslüman için bunları bilip ona göre bu dini vazifesini yerine getirmeye icap eder.
18-namazların rekatlarını gelince sabah namazını iki rekat da farzlı
vardı.öğle namazını dört rekat ile süneti dört rekatı iki rekatı da son süneti vardır.ikindi namazın farzdan önce kılan dört rekant süneti da farzdan sonra kılınan sünet vardır.namazların rekatları
cuma namazını dört rekat ilk sünet iki rekat farz dört rekata sonsüneti.iki rekat da “vakit süneti “niyeti ile değer bir sünet vardır.
vatir namazı ile üç rekatan ibaretir bayram namazlarıda ikişer rekatan ibretidir.
teravih namazı yirmi rekat dır diyer nafıle namazlarda en az kişiler rekatır bütün bunlar dayır sırası ile tafsilat verilecektir.