Namazların mekruhları, yani namaz içinde yapılması veya yapılmaması mekruh olan şeyler, tahrimi ve tenzihi olmaz üzere iki nevidir.Şöyle ki, bir vacibin terkini içeren bir şey, tahrimen mekruhtur.Bir sünnetin terkini içeren bir şey de tenzihen mekruhtur.Bununla beraber tenzihen mekruh olanlar da, ehemmiyetleri ve tahrimen mekruh olanlara yakınlıkları itibari ile farklı farklıdırlar.Mesela bir sünneti müekkedeyi terk etmek, bir vacibi terk etmek derecesine yakın bir mekruh olmaktadır.Nitekim farzların, vaciplerin, müstehapların ve bunların zıtlarının dereceleri de farklı farklıdır.

namaz

namaz

Namazda mekruh olup ”namazın mekruhları” diye sayılan şeylerin başlıcalarını kaydediyoruz.Şöyle ki

1.Namaz kılarken bir özür bulunmaksızın yere, direğe, duvara veya asaya dayanmak mekruhtur.

2.Namazda bir kere sağa, bir kere sola doğru meyil etmek mekruhtur.Çünkü böyle bir hareket, abestir ve huşuya (kalp huzuruna) aykırıdır.

3.Namazda özürsüz yere birbiri peşine olmamak üzere birkaç adım yürümek mekruhtur.Fakat görülen bir yılanı, bir akrebi öldürmek gibi bir özür sebebi ile atılacak birkaç adım, mekruh değildirBununla beraber bunları öldürmek, biraz yürümeye ve birkaç kere çarpmaya muhtaç olursa, bununla namaz bozulur.Ancak bu halden namazı bozmak caizdir.Mesela bir kimseyi ölümden veya malı hatta kıymeti 3,2 gr. gümüş miktarında olsa bile- zayi olmaktan kurtarmak için namaz bozulabilir.Bu mal namaz kılana ait olsun olmasın, müsavidir

4.Namazda bit veya pire tutmak, öldürmek ve kovalamak mekruhtur.Karınca ve pire gibi şeyin ısırmasından rahatsız olan namaz kılan bir kimsenin, bunları yalnızca tutup atması mekruh değildir.

5.Namazda güzel bir şeyi koklamak veya tükürüğü atmak veya elbise ile bir veya iki kere yelpazelenmek veya namazdan içinde bir erkek için kolları dirsekleri doğru toplamak mekruhtur.

6.Namazda kıyam, ruku ve secde hallerine elleri bir özür bulunmaksızın sünnet olan uzuvlar üzerine koymamak mekruhtur. Kıyamda elleri yanları salıvermek gibi.

7.Namazda daha dizleri yere koymadın elleri yere koymak ve secdeden kalkarken dizleri ellerden evvel kaldırmak mekruhtur. Ancak bir özürden dolayı olursa, mekruh olmaz.

8.Namazda yanları yere koyu, butları, incikleri yukarıya dikmek mekruhtur.

9.Erkeklerin secde ederken kollarını tamamı ile yere döşemeleri mekruhtur.

10.Rüku veya secde ederken iftitah tekbirinde olduğu gibi elleri yukarıya kaldırmak mekruhtur.

11.Namaz içinde bir özür bulunmaksızın bağdaş kurup veya dizleri dikip oturmak mekruhtur.

12.Rükuda, secdade, kavme (bak: madde-11) ile celse (bak: madde-13) de süküneti, uzuvlarını sakin bir hale gelmesini terk etmek ve pek acele rukü ve secde eder olmak mekruhtur.

13.Namazda gerinmek veya esnemek ve el ile ağzı kapamak mekruhtur.Çünkü gerinmek, bir gaflet ve tembellik eseridir. Esnemek de bir gevşeklik-uyuşukluk nişanesidir.Ancak esneme halinde ağzı kapamaya gücü yetmezse, o halde namaz içinde sağ elin arkası ile, namaz dısında da sol elin arkası ile ağız kapatılmalıdır.

14.Namazda bir zaruret bulunmaksızın isteyerek öksürmek mekruhtur.Öksürüğü mümkün olduğu kadar gidermek, edebe riayet bakımından pek güzeldir.

15.Namazda sesi işitilmeyecek derecede üfürmek mekruhtur.Bu halde en az iki harften ibaret bir ses işitilicek olursa, namaz bozulur.

16.Namaz içinde, verilen selamı el veya baş işareti ile almak mekruhtur.

17.Namazda okumaya mani olmayacak miktarda ağıza altın, gümüş, inci gibi erimez bir şey almak mekruhtur.Bunlar okumaya mani olursa, namaz bozulur.Nitekim eriyen şeyler de böyledir.

18.Namazda dişlerin arasında nohut tanesinden küçük bulunan bir yemek parçası yutmak mekruhtur.Nohut tanesinden büyük olursa, namazı bozar.Nohut miktarı da en sahih olan görüşe göre namazı bozar.

namaz

namazların mekruhları

19.Mübah bir yemek hazır olduğu halde namaza başlamak mekruhtur.Ancak vaktin çıkmasından korkulursa, o zaman mekruh olmaz.Bu yemeğe gerek iştah duyulsun duyulmasın, müsavidir.

20.Namazda gözleri yummak veya gözler ile gök tarafına veya sağa, sola bakmak veya bir tarafa boynu ile dönüp bakıvermek mekruhtur.