namazların farzları on ikidir .Bunlardan altısı namaza daha başlamadan bulunmasılazım gelen farzlarındandır ki:
1-hadesten taharet 2-necaseten taret3-seteri averet4-istikabli kıble
5-vakit6-niyeten ibarettir bunlara “namazın şartları”denir.,
diyer altısı da namazı başlayıcından itibaren bulunması bulunması lazım gelen farzlardır ki:
1-iftıhat tekbiri 2-kıyam3-kıraat4-rukü5-sücde6-ka’de-iahirden
ibretir.bunlarada namaz rukunları denir.bunlar namazı bünyesini mahinyetini teşkil eder.
20-Yukarıdaki on iki farzdan başka namazda “tadili erkan” a riayet edilmesi İmam Ebu Yusuf ile diğer üç mezhep imamına göre farz olduğu gibi namazdan kendi iradesi ve fiili ile çıkılması da İmam-ı A’zam’ göre bir farzdır Buna “Huruc bi sun’ihi” denir. Bunlar ile namazların rukunları sekiz olmuş olur. Nitekim bunlar sırası ile izah edilecektir.