Namazın vacibleri şunlardır
1-Fatiha suresini okumak.
2-Fatihadan sonra bir süre veya en az üç kısa ayet okumak.
3-Fatihayısüreden önce okumak.
4-Fatihayı ve Fatihadan sonra okunan süreyi farzların birinci ve ikinci rek’atlerinde vacib ve sünnetlerin her rek’atinde okumak.
5-Secdeleri birbiri ardınca yapmak.
6-Üç ve dört rek’atde tehhedütden fazla ortumak.
7-İkinci rek’atde teşehhütden fazla oturmak.
8-secde burnu alnı ile beraber yere koymak.
9-rek’atde otururken (Ettehiyatü) düasını okumak.
10-Namazda ta’dil-i erkana riayet etmek.
11-Namazın sonunda (Esselamün Aleyküm ve rahmetülahü)demek
12-Vitr namazının üçüncü rekatının sonunda kunut duası okumak.
13-Bayram namazlarında tekbir getirmek.
14-imamın sabah Cuma’a teravih vitr namazlarında ve akşam ile yastısının ilk iki rek ‘atinde yüksek sesle de okuması caizdir.
15-imamın ve yalnız kılanın ögle ve ikindi farzlarında ve akşamın üçüncü yatsının üçüncü ve dördüncü rek’atlerinde hafif sesle okuması vacibdir imamın yüksek sesle okuması vacib olan yerleri yalnız kılanın yüksek sesle de okuması caizdir.
kurban bayramının arefesinin sabah namazından dördüncü günün ikindi namazına kadar yirmi üç farz namazını akabinde(tekbir-iteşrik okumak vacibdir.
SEHV(yanılma ve unutma)SECDESİNDE:namaz kılan namazda farz olan birşeyi bilerek veya unutarak terk ederse namazı bozulur eger bir vacibi unutarak terk ederek namazı bozulmaz fekat seh secdesi yapması lazım olur.secde-i sehvi bile bile yapmıyan veya nemazın vaciblerinden birini bilerek terk eden kimsenin o nemazın kılması vacib olur kılmasa günahkar olur sünetin terkinde secde-i sehv gerekmez secde-isehv bir farzın tehirinde veya bir vacibin terk ce tehirinde yapılır.

Namazında birkaç kerre secde-i sevh icab etse bir kere yapmak yetişir imamın yanılması kendisine uyanları da secde-i sehv yapmalarını secde-i sehv yapmalarını gerekdirir. imama uyan yanılırsa imamdan ayrı secde-i sehv yapmaz.

secde-i sehvi yapmak için tehiyyat okunup bir tarafa selam verildikden sonra iki secde yapıp oturulur ve (tehiyyat)(salli ve barik)(Rabenna)düaları okunarak namaz temamlanır.
bir veya iki tarafa selam verdikden sonra veya hiç selam vermeden de secde-i sehv yapılabilir.

Secde-i sehvi icab etdiren hususlar:
Oturması lazım gelen yerde kalkmak kalması gereken yerde oturmak sesli okuması icab eden yerde yavaş okumak yavaş okuması yerde sesli okumak Dua okunacak yerde Kuran-i kerimden okumak Kuran-i kerimden okunacak yerde dua okumak mesela fatiha süresine Ettehıyyatü düasını okumak mesela mesela fatiha suresi yerine Etehiyyatü okunacak yerde fatiha okumak burada fatiha terk edilmiş oluyor Namazı temamlamak gibi.burada fatiha terk edilmiş oluyor namazı temamlamadan selam vermek farz namazların birinci ve ikinci rek’atinde zamm-ı süreyi okumayıp üçüncü ve dördüncü rek’atlerinde ilk iki rek’atde fatihadan sonra zamm-ı süre okumamak.bayram namazları tekbırlerini terk etmek vitr namazında kunut düası ter etmek.

TİLAVET SECDESİ:kuran-i kerimde ondört yerde secde ayeti vardır bunlardan birini okuyanın veya işitenin ma’nasını anlamasa da bir secde yapması vacibdir secde yapmaz.

Daglardan çöllerden ve başka yerlerden aksedip geri gelen sadayı işitenlerin ve kuşdan işitenlerin secde etmesi vacib olmaz insan sesi olması lazımdır radyodan ho-parlörden işitilen sesin insan sesi oldugu daha evvel bildirilmişdi bunun için radyodan,ho-parlörden işitilen sesin, insan sesi olmadığı, hafızın sesine benzeyen, cansız alet sesi olduğu daha evvel bildirilmişdi.Bunun için radyodan ve teypden okunan secde ayetlerini işitenin tilavet secdesi yapması vacib olmaz.

Tilavet secdesi yapmak için abdestli olarak kıbleye karşı ayakda durup ellerini kulaklara kaldırmadan(Allahü ekber)diyerek secdeye yatılır Üç kere (Sübhane rabiyel a’la)denir.sonra (Allahü ekber)deyip secdeden kalkınca secde-i tilavet temam olur.önce niyyet etmek lazımdır niyetsiz kabul olmaz.
Namazda okuyunca hemen ayrıca rükü veya bir secde yapıp ayağa kalkar.okumasına devam eder secde ayetine secde okuduktan sonra iki üç ayet sonra namazın rükü’ una egilirse ve tilavet secdesine niyet ederse namazın rükü’ve ya secdesi yerine geçer cema’ at ile kılan imam secde ayetini okuyunca imamın okuduğunu işitmesede imamla birliktede ayrıca bir rükü ve iki secde cematin rüküda niyet etmesi lazımdır namaz dışında sonraya bırakabilir.

ŞÜKÜR SECDESİ:Tilavet secdesi gibidir kendisine ni’met gelen veya bir dertden kurtulan kimsenin Allahü Teala için (Secde-i şükr)yapması müstehabdır secdede önce (Ellhamdülilah)der.sonra secde tesbihini okur Namazdan sonra secde yapmak mekruhdur.

Namazda ta’dil-i erkana riayetetmiyenin bütün mahluklara zararı dokunur zıra o kimsenin günahı sebebi ile yagmurlar yagmaz yerde ekinler bitmez ve vaksiz olarak yagmur yagmış olup faide yerine zarar vermiş olur buyurulmuş