namazın rükünları

namazın icindeki farzlarına rukun denir hepsi 5 tir
1-kıyam namazın beş rüknünden birincisi kıyamdır kıyam ayakta durmak demektir ayakta duramayan hasta oturarak kılar oturamayan hasta sırt üstü yatıp başı ile kılar yüzü semaya karsı değil kıbleye karsı olması icin bası altına yastık konur ayaklarını diker kıpleye karsı uzatmaz ayakta iken iki ayak birbirinden 4 parmak eni kadar acık
olmalıdır ayakta duramıyan hasta ayakta bası dişi gözü veya başka yer
i cok agrıyan ıdrar yel kacıran yarası akan ayakda düsman korkusu
malın calınmak tehliikesi olan ayakta kılınca orucu veya okuması bözolacak veya avret yere acılacak olan kımseler oturarak kılar
rükü icin biraz egılır secde icin basını yere koyar basını koyamayan
kimse rükü icin biraz secdew icin daha cok egilir secde icin egilmesi
rükü icin egilmesinden daha cok olmassa namazı kabul olmaz yere taş ve tahta koyup bunun ustüne secde ederse namaz kabul olursa da
günaha girer yani tahrimen mekruhu olur
2-kıraet: sünnetlerin ve vitrin her rekatınde ve yanlız kılarken farzların iki rekatınden ayakta kuranı kerimde bir ayet okuamk farzdr
kısa süre opkumak daha sevaptır kırayet olarak buralarda fatiha okumak ve sünnetlerin vetir namazını her rekatinde ve farzların iki rekatınde fatihadan başka birde sure veya 3 ayet okuamk vaciptir
farzlarda fatihayı ve zammı sureyi ilk iki rekatte okuamk vacıp veya sünnettir fatıhayı sureden önce okumam da vacıpptir bu beş vacıpten biri unuutlursa secdeyi sehv yapmak gerekir kıaate kuranı kerim ter
cemesine okumak caiz değildir imanın cuma ve bayram namazlarını bask
başka her namazda birinci rekatte ikinci rekatte okuyacagını ilk iki
misli uzun okuması sunnettir yanlız iken her rekatte aynı miktarde okuyabirlir imamın aynı namazların aynı rekatların aynı ayetleri okumadıgı adet edilmösi mekruhtur birnice rekatte okudugunu ikinci rekattede okuması tercıhhen mekruhtur tersine okumak daha kerihtir
2 ikincide birinci rekatte okudugundan sonraki süreyi atlıyarak
daha sonrakini okumak mekruhtur kuranı kerimi müshaftek sıra ile
okumak herzaman vacıptır
3-rükü:kıyamda rekatten sonra tekbir gettirerekl rükü a eğilir rüküde
erkekler parmaklarını acıp dizlerin üstüne koyar sırtınıe ve basını
düz tüaarlar rukuda en az üc defa suphane rabiel azim denir üc kere
okumadan imam basını kaldırırsa oda hemen kaldırı rüküda kolar ve bacaklar dik turulur kadınlar parmaklarını acmaz kolarını dik tutmazlar rüküdan kalkalker semi allahu limen hamdi demek imama ve yanlız kılana sünnettir cemmat bunu söylemez bunu arkasında hemen rabına leken hamd denir ve dik durulur ve allhu ekber diyerek secdeye
varılırken once sağ sonra sol dizi sonra sağ sonra sol eli el sonra
burun ve alın yere koyulur.
4-secde:secdede elk parmaklarını birbirine bitişik kıbleye karsı
kulaklar rizasında baş iki el arasında olmalıdır anı temisz yere
yani taş toprak tahta yaygı üzerine koymakta farzz olup burnda beraber koymak vacip denildi özzümsüz yanlız burnu koymak caiz değildir yanlız anı koymak mekruhtur iki ayagı veya hic oolmazsa
her birini birer parmaklarını yere koymak farzdır veya vaciptir yanı
iki ayak yere koyulmazsa namaz kabul olmaz veya mmekkruk olur secdede
ayak parmaklarını bükerek uclarını kıbleye cevirmek sünnettir
erkekler kollarını ve uyrukları karından ayrı bulunduru elleri ve dizleri yere koymak sünnettir topukları kıyamda bir birinden
dört parmak eni kadar uzak rüküda kamede ve secdede birişik tutmak sünnettir secdeye giderken pantolon pacalrını yukarı cekmek
mekruhtur ve bunları yukarı cekip kıvırıp da namaza durmak mekruhdur
kolları bacakları etekleri sıhalı kıvrıksa olalark namaz kılmak mekruhtur tembellikle veya bası kapalı kılmaın ehhemiyetini düşünme
yerek bası acık namaz kılmak mekruhtur namaza ehemiyet vermememk ise
küfrüdür kırlı elbise ile ve iş elbisesi ile namaz kılmakda mekruhtur
5-:kadehiahire:son rekatte ettehiyatu okuyacak kadar oturmak fazdır
otururken el parmaklarını ile işared edilmez erkekler sol ayagını parmak ucları sağa doğru dönük olaarak yere döşer bu ayaagını üzerine oturur sağ ayaıg dik tutar bunu parmakları yere değer parmaklarını ucu kıbleye karsı biraz bökülmüş olur böyle oturmak sünnettir
kadınlar kaba etlerini yere koyarak oturur uylukları birbirine yakın olursa ayagını sağ taraftan dısarı cıkarır sol ayagı parmak ucları sağa dönmüş olarak altında kalır.