NAMAZIN MEKRUHLAR

1-Elbiseyi giymeyip, omuzlarına alarak kılmak.
2-Secdeyeinerken etekleri, pantalon paçalarını kaldırmak.
3-Antarinin,etekleri, koları sığalı olarak, namaza durmak.
4-Abes, ya’ni faidesiz hareketler yapmak.
5-İş elbisesi ile ve büyüklerün yanına çıkamıyacak elbise ile kılmak.
6-Ağızda kıarete mani’ olmayacak bir şey bulundurmak.Mani’ olursa, namazı bozulur.
7-Başı açık namaz kılmak. 8-Küçük ve büyük abdesti sıkıştırırken ve yel zorlarken namazadurmak.
9-Namazda iken, secde yerinden taşı, toprağı eli ile süprmek.
10-Namaza dururken, namaz içinde parmakları çıtırdatmak.
11-Namazda elini böğrüne koymak.
12-Başını ve yüzünü etrafa çevirmek, gözleri ile etrafa bakmak.Göğsüçevirince namaz bozulur.
13-Teşehüdlerde köpek gibi oturmak.
14-Secdede,erkeklerin kolarını yere yayması.
15-İnsanın yüzüne karşı ve yükses sesle konuşanların sırtına karşı kılmak.
16-Birinin selamına eli ile, başı ile cevapvermek.
17-Namazda ve namaz haricinde esnemek.
18-Nnamazda gözleri yumak.
19-İmamın mihrap içinde durması.
20-İmamın yalzız başına, cema’atden yarım metre yüksekte durması tensihen mekruhdur.
21-İmamın yalzız başına, aşağıda durması da tenzihen merhüdur.
22-Öndeki safda boş yer varken, arkasındaki safta durmak ve safda yerd yok iken, saf arkasında yalnız durmak.
23-Üzerinde canlı resmi bulunan elbise ile kılmak.
24-Canlı resmi namaz kılanın başında önünde sağ ve sol hizasında dıvara çizilmesi veya beze kağıd yapılarak asılmış veya konmuş ise merhudur. haçresmi de canlı resmi gibidir.
25-Alevli ateşe karşı namaz kılmak.
26-Namazda ayetleri, tesbihleri eli ile saymak.
27-Başdan ayağa kadar, bir peştemala sarılıp kılmak.
28-Açık başına sarıp sarıp, tepesi açık olarak kılmak.
29-Ağzını ve burnunuörterek kılmak.
30-Özrsüz,buğazından balgam çıkarmak.
31-Eli bir-ikikere hareket etdirmek.
32-Namazın sünetlerinden birini terk etmek.
33-Zarüretsiz,çocuğukucağında iken namaza başlama.
34-Kalbi meşgül eden,hüşü’ügideren şeyler yanında, mesela süslü şeyler karşısında, oyun çalgı yanında ve arzu etiği yemek karşısında kılmak.
35-Farz kılarken,örsüz dıvara ve direğe dayanmak.
36-Rükü’a eğilirken ve kalkarken elleri kulaklara kaldırmak.
37-Kıraeti rükü’aeildikte temamlamak.
38-Secdelerde ve rükü’a, imamdan önce başını koymak ve kaldırmak.
39-Necsolma ihtimali olan yerlerde namaz kılmak.
40-Kabre karşı namaz kılmak.
41-Tteşehhüdlerde, sünette uygun oturmamak.
42-İkinci rek’atde, birinciden üç ayet uzun okumak.