Büyük islam alimi ABdüllah-ı Dehlevi “rahmetullahi aleyh” (Mekatib-i Şerife) kitabının 85.ci mektubunda buyuruyor ki: Namazı cema’at ile kılmak ve (Tümaninet) ile kılmak rükü’dan sonra (Kavme) yapmak ve iki secde arasında (Celse) yapmak bizlere Allahın Peygamberi tarafından bildirildi. Kavmenin ve celsenin farz olduğunu bildiren alimelr vardır. Hanefi mezhebinin müftilerinden (Kadihan) bu ikisinin vacib olduğunu ikisinden birisini unutunca (Secde-i sehv) yapmak vacib olduğunu ve bilerek yapmıyanın namazı tekrar kılmasını bildirmişdir. Müekked sünnet olduklarını bildirenler de vacibe yakın sünnet demişlerdir. Sünneti hafif görerek ehemimiyyet vermiyerek terk etmek küfrdür. Namazın kıyamında rükü’unda kavmesinde celsesinde secdelerinde ve oturulduğu zemanında ayrı ayrı başka başka keyfiyyetler haller hasıl olur. Bütün ibadetler namaz içinde toplanmışdır. Kur’an-ı Kerim okumak tesbih söylemek [ya’ni sübhanallah demek] Resulullaha salevat söylemek ve günahlara istigfar etmek ve ihtiyacları yalnız Allahü tealadan istiyerek Ona düa etmek namaz içinde toplanmışdır. Ağaçlar otlar namazda durur gibi dik duruyorlar Havyanlar rükü halinde cansızlar namazda Kabede oturur gibi serilmişlerdir namaz kılan bunların ibadetlerin hepsini yapmakdadır namaz kılmak mi’rac gecesi farz oldu o gece mi’rac yapmakla şereflenen Allahın sevgili Peygamberine uymayı düşünerek namaz kılan bir müslüman o yüce Peygamber gibi Allahü tealaya yaklaştıran makamlara yükselir. Allahü tealaya ve onun Resülüne karşı edebi takınarak huzur ile namaz kılanlar bu mertebelere yükseldiklerini anlarlar Allahü Teala ve onun Peygamberi bu Ümmete merhamet ederek büyük ihsada bulunmuşlar namaz kılmayı farz etmişlerdir bunun için Rabbimize hamd ve şükr olsun onun sevgili Peygamberine salevat ve tehiyat ve dualar ederiz. Namaz kılarken hasıl olan ve huzur şaşılacak şeydir üstadım masheri canı canan buyurdu ki namaz kılarken Allahü tealayı görmek mümkün değil isede görür gibi hal nasıl olmakdadır bu halin hasıl olduğunu tesavvuf büyükleri söz birliğiyle bildirmişlerdir islamiyetin başlangıcından namaz hüdüse karşı kılınırdı beytülmukaddese karşı kılmağı bırakıp İbrahim aleyhiselamın kıblesine dönmek en olduğu zeman Medinedeki yehudiler kızdılar Beytülmukaddese karşı kılınmış olduğunuz namaz ne olacak dediler bekara suresi 143.cü ayeti kerimesi gelerek Allahü teala imanlarınızı zayı eylemez mealinde buyruldu namazların karşılıksız kalmiyacakları bildirildi namaz imanın kelimesiyle bildirildi bundan anlaşılıyorki namazı sünnete uygun olarak kılmamamk imanı zayı etmek olur Resullullah efendimiz Sallallahü teala aleyhivesellem gözümün nuru ve lezzeti namazdır buyurdu bu hadisi şerifde Allahü teala namazdır zuhur ediyor müşahade olunuyor böylece gözüme rahatlık geliyor demektir bir hadisi şerifte ya Bilal Radiyallahü teala anh “Beni Rahatlandır” buyurdu ki ey Bilal ezan okuyarak ve namazın ihametini söyliyerek beni rahata kavuştur demektir. Namazdan başka birşeyde rahatlık arıyan bir kimse makbül deildir namazı zayı eden elden kaçıran başka din işlerini daha çok kaçırır.