namaz nasıl kılınır
önce kıbleye karsı dönülür ayaklar birbirinden 4parmak kadar ackık olarak paraler tutulur elllerin baş parmakları kulak yumuşaklarına
değdirilir avuc icleri kıble istikametine acılır niyet ettim Allahrızası icin bu günün sabah namazını sünetini kılmağa döndüm
kıbleye diye kalpden gecirildikten sonra alllahu ekber diyerek
göbek altında sağ el sol elin üzerine bağlanır
2.:gözleri secde edilecek yerden ayrılmasızın subhaneke okunur
eüzü besmeleden sonra fatiha okunur fatihadan sonra besmele okunmaksızın bi zammı süre mesela elem terekeyfe okunur.
zammı süreden sonra allahu ekber diyerek rükü a egilinir
ellerle diz kapakları kaplanır bel düz tutulur ve gözleri ayakalarindan ayırmayarak 3 defa subhane rabiel razim beş veya yedi defa söylenebilir semi allahu yine hamide diyerek doğrulurken pantolon cekilmez ve gözler secde yerinden ayrılmaz ve tam dik durunca rebeni lekel hamde bu dik durmağa kavme denir ayakda fazla durmadan allhu ekber diyerek secdeye gidilir secdeye giderken namaz nasıl kılınır
sırası ile sağdız sonra sol diz sağ el sonra sol el ve sonra burun
ve alnı yere konur ayak parmakları kıble istikamedinde bukülür
baş iki elin arasına alınır elin parmakları kapanır avuc icleri yere yapısır dirsekelr yere yapiştirilmaz bu vaziyettte iken en az üç defa subhaneke okunur denir sonra. allahu ekber diyerek sol ayak yere
yayılır sağ ayagın parmakları kıble istikametinde bükülür uylukların üzerinde oturulur avuclar dizin konur ve parmaklar kendi haline bırakılır.uyuklar üzerinde fazal durmadan allahu ekber diyerek secdeye oturulur iki secde arasında oturmaya cesh denir.s
secdede yeni en az üc defa sübhaneke dedikten sonra allahu ekber diyerek ayaga kalkılır ayaga kalkaken eller yerden kuvet alınmaz
ve ayaklar oynatılmaz secdeden kalkarken önce aluın sonra burun sonra
da sol el ve sağ el sonra sol diz ve sağdiz yerden kaldırılmalıdır
9:ayakta iken besmeleden sonra fatiha ve ondan sonra biz zamm-ı süre
okunup allahu ekber diyerek rükü egilinir
10:ikinci rekatte birinci rekatde tarif edildiği şeklde tamamlanır
yanlış ikinci secdeden sonra allahu ekber diyince aykkalmaıyp
uylıklar üzerine oturulur ve
a-ettehüyatü-Allahumesali-Allahume barik -rabenatine duaları okuduktan sonra önce sağa esselamu aleyküm ve rahmetulla sonra sola
esselamumaleykum ve rahmetula diye selam verilir
b: selam verdikten sonra allahume ente selam ve bike selam teberakete
yazılcılalı vel ikram denir. ve hic konusmadan sabah namazını
farzını kılmaga kalkılır cunki sünet ile farz arasında konusmak
namazı bozmaz isede sevabını azaltır.
namazdan sonra her biri temam istigraf okunur sonra ateti kürsi otuzuc tekbir ve otucuz tahmi la ilahe illelah vahdehu la şeriklellah
lehülmülki ve lehül hamdü ve hüllü ala kündü şey in kadır okunusu bunları seszice okumalıdır yüksek sesle yüksek sesle okumak bidattır
dah sonra dua edilir dua erkekler kolla göğüs arasında kolar dirseklerden avuclar acılır avuc ici semaya cevrilir cünki nasıl namazı kıbleside düadan sonra her birinden onbir her birnide mesmele cekilir estafullah demek müstehaptır subhaneke rabihe eller yüzünü sürer.dört tek atlı sünetleri ve farzalırn tahiyat okunup kalkılır
sonra tekbir getirip eller kulaklara kaldırılır sonra kunut duaları okunur meakden olan ikindinin ve yatsuını önceki sünetleride diyer
4rekatlı sünetler gibidir ancak anacak ikinci rekatden sonraki oturmadan tehiyaden sonra allahumesali bariklerde oknuur.