namaz kılanın faziletlerini ve namaz kılanlara verilecek sevapları bildiren hadisi şerifler coktur abdül hak bin seyfül dehlevinin
eşi etlü lemet at kitabında namazın ehemiyetini bildirien hadisi şeriflerde buurulduki.
1-ebu hureyle radiallahu ah bildiriyor resurullah salllahu aleyehm veselemki 5 vakt namaz ve cuma namazı gelecek cumayakadar ve remezan
yapılan günahlara kafirettir büyük günah işlemekten sakınanların
kücük günahlarının afvına sebep olur.
arada işlenilmiş olan kücük günahlarda kul hakkı bulunmayunaları yok eder kcuuk günahları efv ederler bitmiş oaolnların büyük günahları icin olan azaplarının haniflemesine sebep olurlar büyük günahların
afv edilmesi icin tovbe etmek de lazımdır büyük günahı yok ise
derecebnin yükselmesine sebep olurlar bu hadisi şerif müslümde yazlıdır beş vakt namazı kusurlu oloanların afv olanlara cuma nemazları sebep olur cuma nemazları sebepolur cuma namzlarıda kusurlu ise ramazan orucları sebep olur.
2-yine ebu hireyle radiallah bildiriyoru ki resurullah sallalahu aleyhem vesellem buyuruyorki kapısını önünde akar su olan bir kimse
bu sude hergün beş kerere yakısan bedeninde bir kalırmı eshabı kiram cevap vererek hayır hic bir kalmazya resurullah dediler beş vakt namazda böyledir beş vakt namaz kılanların gücük günahları
allahu teala yok eder buyurdu.bu hadisi şerif buharı de ve müslümde yazılır….
3-abdullah ibni meshud birisi yabancı bir kadını öpmüşdü yani
ensarda biri hurma satıyordu bir kadın hurma almak icin geldi kadına karsı hayvani istedi hareket etti evde daha iyisi var gel ondan vereyim dedi eve gelince kadını kucakladı öptü kadın ne yapıyorsun alalhtan kork dedi oda pişman oldu rasurullaha gelip yaptıgını söyledi resurullah salllahu alyhem vesellem buna cevap vermedi iallahu tealdan vahy bekledi sonra bu zar nemaz kıldı bu allahu teala
hud suresini 115 inci ayetiin gönderdi bu ayeti kerimde meale günü iki tarafındda ve güneş batınc nemaz kıl iiyilikler kötülükükleri elebette yok eder buyurdu.günü iki taragfı öğleden evvel ve öğleden sonra demektir yani sabah öğle ve ikindi nhazlarınıdır gündüe yakın oaln gece namazıda aksam ve yatsı namzlarıdır bu ayeti keridmde
her gün beş vakt namzın günahların af edilmelerine sebep oldukarı bidirmektedir .bu zatya resurullah b müşde yanlzı benim icin midir
yok sa bütün ümet icinmidr dedi bütün ümetin icindir buyurdu
bu hadğisi şerif 2 sahide yazılıdır.
4-enes bin malık radialalhu ah bir kimse resruluhala sallalahu alyhem veselem geliyor günah işlemiş oldunu buna sormalıdıır.
nemaz vakti geldi beraber kıldık resurulah sallalhu alhem vesellem namazu ben had cezası yapılacak bir günah işledim har cezası allahu tealauın kitanında emr olanı cevayı bana yap sen bizimle beraber namaz kılmadınmı buyurdu evet kıldım deid üzülme alahu teala günahını avf eyledi buyurdu bu hadis işerif iki temel kitapta yazılıdır
bu zad had lazım olan işlediğini zan etmiş namz kılınca afv olması bunu zaf oldugunu göstermekdir yahud had demesi kucuk günahların krsılıgını olan karsılıgı olan tazır ikinci sorusunda had cezası yap
demeside böyle oldugunu gösteriyor.
5-abdullah ibni meshud radıyallahu diyorki alalhu tealaın en cok hangi lemi sevdeğini resurullahdan sallalahu aleyhi vesellem
sordum vaktinde kılanın namazı bazı hadiis şerifllerde ise evvel vaktinde kılanın nemazı cok seviyor buyurulmuşdur ondana sonra
hangisini cok sever dedim allalh yolunda cihad etmek bu hadisi şerifde iki sahın kitapta yazlıdır.başka hadisi şerifde amelerin en iyisi yemek yedirmekdit buyurdu.bir başkasında selam vermeyi yaymaktır bir başkasında ise gece herkes uykudayken namaz kılamktır
buyurulmuştur başka bir hadisi şerifde en kıymetli aleminden
ve dilinden kimsenin incilmesiidir bir hadisi şerifdede.
en kıymetli amel cıhat dır buyruldu bir hadisi şerifde en kıymetli alem burası hacı mebrurdur yani hic günah işlemeden yapılan hacdır
buyuruldu allahu tealayı zıkr etmektir ve edevamlı oaoln ameldir
hadisi şerifleride vardır suali soranların hale cesidli cevaplarverilmiştir yavuz zemana uygun cevap vermelidir meseka islamiyeti maslangıcından amellerin en efdali en kıymetlisi ciaddir .
zemanız da amelleri efdali ile neşriyat ile kafırlere meshep sizlere
cevap vermek ehli sünet ihladdir yaymaktır böyle cihad edenlere para ile mal ile beden ile yardım edenlerde bunların kazandıkları
sevaplara ortak olurlar ayeti kerimler hadisi şerifler nemazın zekatından sadakadan daha kıymetli oldunu gösteriyiyor fekat ölüm halınden bulu biir şey bir şey verip ölümden kurtarmak
namaz kılamktan daha kıymetli olur
6-cabir bin abdullah haber veriyor resurullah sallalhu aleyhem vesellem buyurdu ki ınsan ile kufur arasında küfüü nemazı terk etmektir cünkü namnaz insani kürüfüre vurmaktan koruyan perdedir bu perde aradan kalkarsa kul küfüre kalkar bu hadi
sişerif müslimde yezılıdır bu hadisi şerif namazı terk etmenin cok fena oldugunu gösteriyor eshabuı kerimden cok kimse namazı özürsüz terk eeden kafir olur dediler şafi ve maliki mezheplerinde kafir
olmaz ise namaz kılıncaya kadar haps olunur ve dövülür
7-übade bin radiyallahu ah haber veriyor resurullah sallalhu aleyhem vesellem buyurdu ki-
allahu teal beş vakt namaz kılmagı emr etti bir kimse güzel abdest alıp bunları vaktinde kılarsa ve ruhuaları yapmamıdır sözz vermiştir
bunları yapmayın söz vermemiştir bunu isterse afv olur eder isterse azap yapar bu ahadisi şerifi imamı ahmed ebu davüd ve bildirilmişler
görülüyor nemazın şartlarını rükü ve secdelere dikat etmek lazımdır allahu teala süzünden dnömez doğru dürüst namaz kılanların muhakkak afv eder .
8-radiyallahu ah bildiriyor ki resurullah salllahu aleyhem vesellem
buyurdu ki 5 vak tamazınızı kılınız bir ayınızda oructutunuz mallarınız zekatiniz basınızda olan amirler ita at ediniz rabinizin cenetine giriniz grülüyorki hergün beş vakt namaz kılan ve ramazana yında oruc tunan ve malının zekatini veren ve allahu tealanı yer yüzünde halifesi olan amirlerirn islamiyete uygun emrleri bir müslıman cenete gidecektir bu hadisi şerifi iman ahmet ve tirmuzi
bildirmişlerdir.
9-ishabın keramın meşhurlarından büreydei eslmen radiallahu ah
haber veriyor radialalhu sallalhu aleyhem vesellem buyurdu ki
sizinle aramızda oaln ahnamazdır nemazı terk eden kafir rolur
görülüyor ki nemaz kılanın müslüman oldugunu anlasılır nemaza ehemmiyet veriyen nemazı vazife kabul etmediği icin kılmayan kafir olur bu hadisi şerifi ımanı ahmed ve tirmuzi ve nesai ve imni mache
bildirdi