1-Halada ve her yerde abdesti bozarken ve istinca ederken, kıbleye önünü ve arkasını dönmek.
2-Güneşe ve aya karşı abdest bozmak.
3-Küçük çocukları kıbleye karşı tutarak abdest bozdurmak, tutan büyüğe mekruh olur.Bunun için büyüklere haram olan şeyi küçüklere yapdırmak, yapdırana haram olur.
4-Kıbleye karşı özrüsüz ayaklarını veya bir ayağını uzatmak.
5-Mushafa ve din kitablarına karşı ayak uzatmak.Yüksede iseler, mekruh olmaz.