Adem aleyisselamdan beri, her dinde bir vakit namaz vardır. hepsini kıldığı bir araya toplanarak, Muhammed aleyisseleme insanlara farz edildi. namaz kılmak imanın şartlarından değildir.fakat namazın farz olduğuna inanmak, imanın şartıdır.
Namaz, dinin direğidir. namazın devamlı, doğru ve tam olarak kılan kimse, dinin kurmuş, islam binasını ayakta durdurmuş olur. Namazı kılmayan, dînini ve ıslam binasını yıkmış
olur. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki;
(Dînimizin bası, namazdır). Bassız insan olmadığı gibi, namazsız
da, din olmaz.
Namaz, ıslam dîninde imandan sonra ilk farz edilen emrdir.
Allahu teala, kullarının yalnız kendisine ibadet etmeleri için namazı
farz etti. Kur’an-ı kerîmde yüzden fazla ayet-i kerîmde
(Namaz kılınız!) buyurulmakdadır. Hadîs-i serîfte, (Allahü
teala, hergün beş vakit namaz kılmayı farz etti. Kıymet vererek
ve sartlarına uyarak, her gün beş vakit namaz kılanı Cennete sokacağını, Allahu teala söz verdi) buyuruldu.
Namaz, dînimizde yapılması emr edilen bütün ibadetlerin en
kıymetlisidir. Bir hadîs-i serîfte, (Namaz kılmayanın, Islamdan
nasibi yoktur!) buyuruldu. Yine bir hadîs-i serîfte, (Mümin ile
kafiri ayıran fark, namazdır) buyuruldu. Yani mümin namaz
kılar, kafir kılmaz. Münafıklar ise bazen kılar, bazen kılmaz.
Münafıklar, Cehennemde çok acı azab görecektir. Resulullah
“ sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz buyurdu ki: (Namaz kılmayanlar,
kıyamet günü, Allahu tealayı kızgın olarak bulacaklardır.)
Namaz kılmak, Allahu tealanın büyüklüğünü düşünerek,
Onun karsısında kendi küçüklüğünü anlamaktır. Bunu anlayan
kimse, hep iyilik yapar. Hiç kötülük yapamaz. Hergün beş kere,
Rabbinin huzûrunda oldugunu niyyet eden kimsenin kalbi
ihlas ile dolar. Namazda yapılması emr olunan her hareket, kalbe
ve bedene faideler sağlamakdtadır.
Camilerde cema’at ile namaz kılmak, müslümanların kalblerini
birbirine bağlar. Aralarında sevgiyi sağlar. birbirlerinden
kardeş olduklarını anlarlar Büyükler küçükleremerhametli olur.Küçükler de büyüklere saygılı olur.Zenginler fakirlere ve kuvvetliler za,iflere yardımcı olur.Sağlamalar, hastaları cami de görmeyince,evlerinden ararlar .(Din kardeşinin yardımına koşanın yardımcısı ALLAHÜ tealadır)hadisi şerifindeki müjdeye kavusmak için yarış ederler.

Namaz;insanları çirkin kötü ve yasak olan şeylerden alıkoyar Günahlara kefaret olur.Hadis-i serif de (Bes vakt namaz sizden birinizin kapısının önünde akan nehr gibidir.Bir kimse o nehre hergün
beş defa girip yıkansa,üzerinde kir kalmıyacağı gibi,işte beş vakt namazı kılanların da,böyle küçük günahları afv olunur)buyuruldu.

Namaz Alahü tealaya ve resülüne imandan sonra bütün amel ve ibadetlerden daha üstün bir ibadettir. Bunun için namazları farzlarına vaciblerine sünnetlerine müstebhalarını rihayet ederek kılmalıdır.Peygamberimiz sallallahü aleyhi ne selem bir hadisfseriflerimde buyurdu ki(Ey ümmet veEshabım edasında tamamiyleriayet olunan namaz alahü tealanın begendıgı bütün amelerini üstünüdür Peygamberlerin sünnetidir Meleklerin sevdiğidir marifetin ,yerin ve göklerin nurudur.Bedenin kuvvetidir rızkların berekatıdır. Düanınkabülüne vesiledir.Melek-ül-mevte(yani ölüm meleğine)şefa açtıdır kabrde ışık Münker ve nekire cvabıdır Kıyamet gününde üzerine gölgedir.Cehhenem atesiyle kendi arasında siperdir.Sırat köprüsünün yıldırım gibi geçiricidir.Cennetin anahtarıdır Cenettde başına tacdır Allahü teaala müminlere namazdan daha onemli şey vermmemiştir.Eğer namazdan daha üstün bişi olsaydı,en once müminlere onu verirdi.Zira meleklerin kimi devamlı nkıvamında kimi rükuda kimi secdede kimi de teşehüdedir.Bunların hepsini bir rekat namazda yoplayıp müminlerre hediye verrirdi.Zira namaz imanın bası dinin diregi islamın kavli (sözü)ve müminlerin miracıdır göğün nuru ve Cehennemden kurtarıcıdır.

Bir gün hazreti alinin radıyallahü anh ve keremallahü vechecikindi namazı gecmişidi.Üzüntüsünü kendisinin bir tepeden asagı attı .İnleye inleye ağlayıp feryad etti.:Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallaü aleyhi vesellem O nun bu durumdan haber alınca Eshabı ile beraber hazreti Aliin raydıallahü anh yanına geldiler.halini görünce kainatın Efendisi olan Peygamberimiz sallalaü aleyi ve sellem ağlamaya başladı .düa etti Güneş tekrar yükseldi.

Resulullah sallalahu aleyhi ve sellem efendimiz (Ya Ali basını kaldır güneş hala görünüyor )buyurdu Hazreti Ali radıyyalaahü anh buna cok sevindi ve namazını kıldı.

Hazreti Ebubekir sıdık radıyallahü anh bir gece cok ibadet etiğinden gece sonunda uyku bastırdı.Vitr namazı gecdi.Sabah namazında,Peygamber efendimizi takip ederek,mescid kapısında huzuruna gelip feryad etti.(Ya Resululahh imdadıma yetişvitr namazı gecdi)diye ağlıyarak yalvardı.Resullulah efendimiz de ağlamaya başladı.Bunun üzerine Cebrail Aleyhisellam gellip,(Ya Resullulah Sıddıka söyle ki ALLAHÜ teala Onu afv eyledi)dedi.

Evliyanın buyuklerınden BayeZıd Bisatmi kuddıse siruh bir gece uyku bastırrd sabah namazına uyanamadı.Okadar ağlayıp inledi ki bir ses işitdi.(EY BAYEZİD bu kusurunu afv eyledim bu aglamanın bereketi ile sana ayrıca yetmiş bin namaz sevabı verdim)buyuruldu.Bir kac ay sonra yine uyku bastırıp.şeytan gelip mubarek ayağından tutarak uyandırdı.(kalk namazın gecmek uzeredir)dedi.Bayezid Bistami hazretleri buyurdu ki (ey melun sen böyle işi nasıol yaparsn sen herkesin namazının kacmasını vaktinin geçirmesini istersin beni niçin uyandırdın?)şeytan dedi ki(sabah namazını kaçırdığın gün ağlayarak yetmişbin namaz sevabı kazanmışdın Bu gün onu düşünerek seni uyandırdım ki bir vakt namaz sevabı bulasın yetmiş bin namaz sevabına kavuşmıyasın)

Büyük velı cünyet bagdadı hazretleri buyurdu ki (Dünyanın bir saati kıyametin bir senesinden daha iyiydır. Zıra bu bir saatde salih makbul bir amel işlenebilir ve o bin senede bişey yapılamaz.)Resululah sallalahü aleyhi ve sellem buyurdu ki(bir kimse nir namazı bile bile öbür namaza birleşdirirse seksen hutbe Cehhenemde yanacaktır)bir hukbe seksen ahiret senesidir.Ahiretin bir günü bir dünya senesidir.

O halde ey din kardeşim Vaktini boş vadiesiz şeylerle geçirme.zemanın kıymetini bil.Vaktini en iyi şeylerle sarf et.Sevgili Peygamberimiz,(Musibetlerin en büyüğü vakti faidesiz şeylerle gecirmektir)buyurdu.Namazlarını vaktinde kıl ki kıyamet günü pişman olmayıp çok büyük sevaba kavuşasın!
Hadis-i şerifde buyuruldu ki(bir namazı vaktinde kılmaayarak kazaya bırakıp eda etmezden önce vefat eden kimsenin mezarına.Cehenemden yetmiş pencere açılıp kıyamete kadar azab çeker).Bir namazını vaktinde bile bile kılmayan ya ni namaz vakkti geçerken kılmadığı için üzülmeyen dinden çıkar veya ölürken imansız gider.

Ya namazı hatrına bile getirmeyenler namazı vazıfe tanımayanlar ne olurNamaza eheyimmet vermiyenin,onu vazife tanımayanların (:Mürted)
yani kafır olacaklarını dört mezhebin bütün alimlerin söz birliği ile bildirmişlerdir.Namazı bile bile kılmayıp kaza etmeyi düşünmeyen ve bunun için azab çekeceğinden korkmayan kimseninde(MÜRTED) ya’ni kafirolacağı Abdülgani nablusi hazretlerinin”Haddikatün neddeyiye” kitabının “Dilin afetleri” bölümünde yazılıdır.

İmamı Rabani hazretleri (Mektübat)kitabının 1.ci cild, 275.ci mektubunda buyuruyor ki:Sizin bu nimete kavuşmanız islamiyett bilgilerini öğrenmekle ve fıkh hükümlerini yaymakla olmuşdur.Oralara cehalet yerleşmişdi ve bid;atleryayılmışdı.Allahü teala sevdiklerinin sevgisini size ihsan edti.İslamiyettiyaymağa siz vesile eyledi.Öyle ise din bilgilerini öğretmeye ve fıkh ahkamını yaymağa elinizden geldiği kadar çalışınız.Bu ikisi bütün se,adetlerini başı yükselmenin vasıtası ve kurtuluşun sebebidir.Çok uğraşınız!Din adamıolarak ortaya
çıkınız!Oradakilere emr-i ma,ruf ve nehy-i münker yaparak doğru yola gösteriniz!müzemil süresinin ondokuzuncu ayetinde mealen(Rabinin rızasına kavuşmak iteyen için bu elbette bir nasıhattır)buyuruldu.

Gelin namaz kılalım kalbden pası silelim
Allaha yaklaşılmaz,namazın kılmadıkça!
Nerede namaz kılınır,günahlar hep dökülür,
İnsan,kamil olamaz,namazın kılmadıkça!

Kuran-ı kerimdeHak,namazı çok medh etdi,
Dedi sevmem kişiyi,namazın kımadıkça!
Bir hadis-i şerifde:imanın alameti
İnsanda belli,olmaz namazın kımadıkça!

bir namzı kıılmamak,ekber-i kebairdir
Tevbe ile afv olmaz,kazasın kılmadıkça
Namazı hafif gören,imandan çıkar heman,
Müsliman olamaz o,namazın kılmadıkça!

namaz kalbi temizler,kötülükten men eder,
Münevver olamazsın,namazın kımadıkça!