namaz Allahu Teala’ya ve Peygamber Efendimiz’e imandan sonra islam’ın şartlarının en büyüğü ve en mühimi namazdır. Namaz imanın alametidir. Bütün peygamberler ümmetlerine namazı en faziletli ibadet olarak bildirmişlerdir. Namazın farzları onikidir Namazın dışındıki farzlarına şart içindeki farzlarına ise rükün denir.namaz
NAMAZIN ŞARTLARI NAMAZIN RÜKÜNLERİ
1-Hadesten taharet, 1-İftitah tekbiri,
2-Necasetten teharet, 2-Kıyam,
3-Setr-i avret, 3-Kıraat,
4-İstikbal-i Kıble, 4-Rüku,
5-Vakit, 5-Secde,
6-Niyet. 6-Ka’de-i Ahire