müslümanlıkta vaaz ve nesihatin ehemmiyeti İslam dininde vaz ve nasihat pek mühim bir vazivedir, bir farzı kifayedir.Kürsülerde minberlerde halka karşı öğüt masrafıla yapılna farzlar bir sünnetir peygamberimizin yoludur.Şer-i şerife uygun ihtiyac karşılayacak şekilede hikmetli bir tarzda okunan hutbelerde yaoıan farzlardan herkez istifade eder.Bunlar birer tezkirdir.tezkir fazifeleri hatırlamak ise müminler için pek faydalıdır.
Şüphe yok ki din allah için allah ın kitabı için.
peygamberleri için müslümanlarınmamlarını için e hepsi için hayır istemekten ibarettirdiye buyrulmuştur.
gerçekten allahü tealanın kimseyi senin ellerinle vasıtanla hidayete erdirmesi senin için güneşin üzerine dpoğduğu batının ve şeylerin yamamından daha hayırdır.
nasihat gerçekten bir hayır dinlemektir pek övülmüş ir hizmettr.
fakat sadece reislik sevdasıyla veya bir mala veya bir insanlığa alaka ve tekdirden şaitlik olmak maksadıyla yapılan farzlar okunan supbeler sahipleri için birer vebaldir.
müslümanlıkta vaaz ve nesihatin ehemmiyeti allah rızasıiçin yapılan bir hayırseverlik sebebi olan bir nasiyatı kabul etmemek kendimizden üstün olmayak meşru emirlerine tafsiyelerine itatan kaçınmakise temmerüd inatçılık dik başlılık denile fena bir hasletir kendini görmekten nesil arzu ve isteklerinuymaktan ileri gelir.
Müslümalıkta ma’ruf ile emretmek münkerden etmek de bir öğüten bir hayır dinlemekten itibay suretiyle başka milletlerden ayrımış kuran ı kerimde övülmüşlerdir.
maruf tabiata uygun güzel görünmüş olan şeydir münker de bilakis tabiata aykırı ser ab çirkinbulunan şeydir bu sebeple her müslüman kendi dindaşlarını hakında ve bütün insanlık hakında hayırlık ister.
bir müslüman yapacağı emir ve etmenin zararsız kabul edebileceği kuvetli zannı ile bilirse bu fazivenin yapılması kendisine gerekli olur bunu farkedemezler.Fakat bu yüzden bir engelle kapışayacağını mesela kendisini övulup kuvetli zanıyla bilirse bunu farketmesi daha fazetli olur.kabu edilmekle beraber böyle bir mahzur meydana gelmeyeceğini bildiği takdirdede serbesttir.müslümanlıkta vaaz ve nesihatin ehemmiyeti
1.bilgi sahipi bulunmalıdır çünkü bilgisiz kimse bu irşatı güzelce yapamaz.
2.şöylediği şey ile kendisini de amel etmelidir. aksi takdirde

3.bütün sözleriyle allahu tealanın rızasını müslmümanları yükselmeleri gözeytmelidir.
4.muhatapları hakkında şefkat göstermeleri irşat vazifeleri merhametle yumuşaklığıyla yapmalıdır.
5.sabır ile güzel ahlak ile vazıflanmış olmalı hidetten şidetten kaçınmalıdır.