müslümanlıkta aile müslümanların arasında bir din kardeşliği vardır.
bu umimi dini yakınlıktır en kıvvetli bir bağdır bu sebeble müslümanlar herhangi bir ırka herhangi yurda mehsup olursa olsunlar birbirlerine bağlıdırlar.niketim bir ayetti kerimde
müslümanlıkta aile müslümanlar şüphe yok ki kardeşler buyrulmuştur.
bundan başka müslümanlar arasında farklı derecelerde bir nesep bir süt bir hısımlık yakınlığıda vardır.
müslümanların artlamaları kuvvetmeleri yurtların varlıkların müdafa edilebilmeleri aralarında aile teşkilatların gelişmesine bağlıdır.
evleniniz çoğalınız evlat sahibi olunuz.