mukadesata hürmet ve tazim Allah tealanın mensup olan dinen bak nezih tertemiz manevi bir büyüklüğü sahip bulunan şeylere mukaddeset kutsal şeylere deni.allah teala hazretleri mukaddes olduğu gibi onun bütün mübarek isimleri de mukaddestir hatta bir isami celile de kuddis dür yine allah teaklanın kitapları peygamberleri velileri birer kudiyeste sahiptirler. isalam ibadetleri mukaddest vaciptir isalam mabetleri de birer mukades mübarek yerlerdir.biz müslümanlar bütün mukadetlere son derecede hizmet ve tazim ile mükelefiz mukaddestada hürmet ve tazim etmeyen kimse ruhu sönmeye başlamış yüksek duygulardan mahul kalmış yüksek bir şahış demektir.insani kıymetini kaybetmiş bulunur.mukadestada karşı yapılacak hürmet ve tazimin şekli mukadextanın huviyet ve mahilevetine göre değişir.
herhangi mukades bir hikmete veya hayırlı bir işe başlayacağımız zaman besmeleyi şerifeyi mabudumuzun mukaddes ismini okuyacağımız lazımdır.bir hadisi şerifte .
mukadesata hürmet ve tazim herhangi emniyetimiz bir iş bismilahh ile başlanılmasa
eksik kalır hayırlı bir neticeye eremez buyrulmuştur.
biz mukaddes mabudumuzun mübarek isimleri zirk ederek teala gibi cele celalü gibi bir tabir kulanırız mesla allah teala der hak ceala ve ala deriz veya rabimiz cele celalü hazretleri deriz.bunlar birer islam terbiyesidir.
büyük peygamberimiz yüksek isimlerden biri ziklidirencxe selatü selam okunuruz.mesala hazretti muhammed sallallahü alleyhi vesselem okunur. diğer peygambe isimlerinden selam ile zirk ederiz mesela adem aleyselam ibrahim aleysellam deriz.iki olursa aleyselam daha fazla olunca aleyhimüsellam denilir.şanı yüce peygamberlerden başkaları selatü selam tek başına alınılmaz ancak peygamberler ile zirk edilince selatü
selam iştirak etirilebilir mesela ebubekir sellam veya yalnız alleyselam demeyiz yine allah tealanın hazreti allah teala hazreti muhammede ve onun al ve hasabına salat ve selam buyurdu diye dua ederiz.