mestler üzerine mesh Müslüman erkek ve kadın için mestler üzerine meshetmek caizdir.
Bunun için şu şartlar gereklidir:
1-Mestler, Abdestli iken giyilmiş olmalıdır.
2- Mestler topuklarla birlikti ayakları örtmeli ve en az 12 bin adım yürünebilecek vasıfta olmalıdır.
3-Mestlerin hiç birinde (ayak parmağının en küçüğü ile) üç parmak miktarı delik ve yırtık bulunmamalıdır.
4-İçine kolayca su almayacak şekilde ve bağlamaksızın ayakta duracak kadar kalın olmalıdır.
5-Mest giyilecek ayağın baş tarafında en az üç el parmağı genişliğinde bir kısmı bulunmalıdır. (Bir ayağı kesilmiş ve sadece topuğu kalmış bir kimse diğer ayağına da meshedemez).