meshi bozan şeyler
1-Mestin ayaktan çıkması,
2-Mestler ayakta iken ayaklardan birinin ekserisinin ıslanması,meshi bozan şeyler
3-Mesh müddetinin solması. (Mest giyen kimse seferı değilse mestini giydiği andaki abdestinin bozulmasından itibaren 24 saat, seferı ise 72 saat mesheder.)meshi bozan şeyler
Ayrıca abdesti bozan her şey meshi de bozar. Bu sebeple mestin müddetti henüz bitmemişse yeniden alınacak abdestte mestlere yeniden mesh yapılır.