Menkıbe Seraya Yapılan Mescid İmamı ebu hanifenin talibesi imamı ebu yusuf rehmetülahi aleyvh harun raşid zemanında kadın idi birgün harun reşidin yanında iken bir kimse diğerinden davacı oldu vezirin şaitliğini kabul etmedi halife için veziri şahidliğini kabul etmiyosun dedi.İmam bir gün ona iş buyurmuşdunuz o da size ben sizin kulunuz kölenizim demişdi eğer doğru söylediyse diğer kölenin şahitliği kabul değildir.yalan söylediyse yalancının şahitliğide dinlemez buyurdu halife ben şahitlik edersem kabul edermisin dedi hayır etmem diye buyurdu niçin dedi sen namazı cemat ile kılmıyorsun buyurdu ben müslümanların işleri ile meşkulum dedi imam halıkta tatın olduğu yerde mahluka ihtat edilmez buyurdu halife doğru söylüyorsun dedi ve serayında mescit yapılmasını emretti müezin ve imam tayın edildi ve ondan sonra namazı hep cemaat ile kıldı.