manevi güzellik için el-bedi anlamı: örneksiz, misalsiz, acayip ve bayret verici alemler yaratan

gökleri ve yeri(bir örnek edinmeksizin) yaratandır. o, bir işin
olmasına karar verirse, ona yalnızca ol der, o da hemen oluverir.
(bakara süresi,117)

zikir adedi: 86
zikir niyeti: Allab’ın yardımına nail olmak, maddi ve manevi güzellik için.

sanat erbabı kimselerin bu ismi çokça zikretmelerinden büyük fayda
vardır. oluşturan sanat eserlerinin üzerine bu vefkin konulması çok
faydalıdır.
manevi güzellik için
bu ismi çokça anan ve vefkini taşıyan kimseler ilahi ilimleri kolaylıkla tahsil ederler. ayrıca diğer ilimlerde de büyük bir beceri kazanırlar.