Kalb hastalıkların ya’ni kötü huyların üçüncüsü mal ve mevkı’ hırsdır. Aşağıdaki hadis-i şerifler (Hubbürriyaset) denilen bu hastalığın teşhis ve tedavisine ışık tutmakdadır:
1) (İki Aç kurd bir koyun sürüsüne girdiği zeman yapdıkarı zarardan mal ve şöhret hırsının yapacağı zarar daha çokdur.)
2) (İnsana zarar olarak din ve dünya işlerinde parmakla gösterilmesi yetişir.)
3) (Medh olunmağı sevmek insanı kör eder ve sağır eder. Kabahatlerini kusurlarını görmez olur. Doğru sözleri kendisine yapılan nasihatları işitmez olur.)
Mevkı2ve şöhret sahbi olmak arzusu insanlarda üç şeyden hasıl olur: Birinci sebeb nefsin arzularına kavuşmakdır. Nefs arzularının haram yollardan elde edilmesini ister. İkincisi kendinin ve başkalarının haklarını zalimlerden kurtarmak ve müstehab olan mesela saka vermek için hayrat hasenat yapmak için yahud muhab olan işler yapmak için mesela iyi yimek iyi giyinmek iyi evlerde oturmak ve çoluk çocuk sahibi olup rahat ve mes’ud yaşamak için veya ibadetlerine mani olacak şeylerden kurtulmak için ve islam dinine ve müslimanlara hizmet için mevkı sahibi olmaık istenir. Bu niyyet ile mevkı’a kavuşurken riya gibi ve hakkı batıl ile karışdırmak gibi islamiyyetin yasak etdiği şeyleri