maddi ve manevi değerler için malik’ülmülk anlamı:mülkün ebedi ezeli sahibi

de ki: ey mülkün sahibi Allah’ım dilediği mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip-alırsın dilediği aziz kılar, dilediğini alçaltırsın:hayır senin elindedir gerçekten sen, herşeye güç yetirensin.(al-i imran suresi.26)

zikir adedi:212
zikir niyeti:mal ve kazanca zarar gelmemes maddi ve manevi derecelerin artması için.
maddi ve manevi değerler için
bu ismi çokça zikreden kimseler çok zengin büyük ömülk ve saltanat sahibi kimseler olurlar.
maddi ve manevi değerler için
bu ismin vefki gümüş ya da levha üzerine yazılıp günde 22 defa sabah namazlarından sonra zikredilmeye devam edilmelidir. bu şekilde bu ismin tecellisi Allahu teala (cc) izni ile çok daha hızlı ve tesirli olur.