kötü huydan kurtulmak için el kuddüs anlamı:hatadan gafleten her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeb olan
göklerde ve yerde olanların tümü melik,kuddüs,aziz,hakim olan allah’ın tespih eder(cuma suresi)
maddi temizlik için
zikir niyeti:maddi ve manevi her türlü temizlik için kalp temizliği için rubi hastalıkların iyileşmesi için
kötü huydan kurtulmak için
bu ismi çokta zikreden kimse her türlü nefsin şehvani tuzaklarından emin olur o kimse güzel ahlak sahibi bie kimse olur

bu ismin vefini cuma gecesi temiz bir kağıt üstüne yazıp daima üzerinde taşıyan kimse bütün köyü huylarından kurtulur ve köyü huyları güzel huylara döner bütün insanlar tarafından sevien hakl katında muteber ve sözü dinlenir bir zat olur
kötü huydan kurtulmak için
adaba uygun bir riyazatta kuddüs ismi şerefini her sabah namazından sonra 170 defa zikreden kimse heybetli sözü dinlenir ve muhabbet sahibi bir kimse olur bu zikrin bitiminden sonra subbuhun kuddusün rabbul melaiketü verruh denilmelidir bu cümlenin de züenli zikredilmesinin çok bütyük fazileti ve sevabı vardır.