kuranda adı geçen peygamberler ALLAH teala hazretleri vaktiyle insanlara bir cok peygamberler
göndermiştir fakat bunlardan yanlız yirmi beşinin mübarek adlarını
kuranı mubinde beyan etmiş bizlere ibret ve uyanıklık dersi olmak üzere o kutsi zartların yüksek hallerinden haber vermiştir biz
kendilerine iman etmekle mükellef bulunduğumuz o muhterem zatlara
dair bu kitabımızda kısaca malumat vereceğiz.kuranda adı geçen peygamberler kategorimiz içerisinde her Peygamberi ayrı ayrı işleyeceğiz