Kuran’da Adı Geçen Peygamberler

İsmail Peygamer, İsmail (A.S)
İsmail peygamber peygamber (a.s.) İbrahim (a.s.) oğluydu enesi HACER güzel huyluydu temiz soyluydu İbrahim in (a.s.) kavuştuğu bir büyük mutluluk da İsmail peygamber peygamber in (a.s.) doğumuydu. Allah dostu İbrahim (a.s.) ilahi huzura baş koydu rabbim bana iyilerden olacak bir çocuk ver diye dilekte bulundu karşılığı bir muştuydu biz de ona uysal bir oğul muştusu verdik işte bu (a.s.) o da kardeşi ismail peygamber (a.s.) gibi babasının ihtiyarlık çağında dünyaya geldi bu gerçeği İbrahim (a.s.) bir başka niyazında şöyle dile getirdi hamdolsun Allah a ki kocamışken bana İsmail peygamber peygamber ve ismail peygamber ı verdi
İSMAİL PEYGAMBER PEYGAMBER İN (A.S) NİTELİKLERİ
İsmail peygamber peygamber Allah yükselen demekti varlıklar dünyasından üstün bir mevkile sahipti sözüne sadıktı hak ile NATIKTI sabırlı seçkin kullardandı İsmail peygamber peygamber in (a.s.) çocukluk hayatı ibretlerle doluydu ilk gittiği yol Kâbe yoluydu

kuran da adı geçen peygamlerler

kuran da adı geçen peygamlerler

ÇÖL HACER VE İSMAİL PEYGAMBER PEYGAMBER
İbrahim (a.s.) eşi HACER i ve memedeki oğlu İsmail peygamber peygamber i Filistin den alıp Mekke NİN bulunduğu bölgeye getirdi ana ile yavrusu Kâbe NİN kurulduğu be bugünkü zemzem in bulunduğu yerde bir ağacın yanına bıraktı henüz Mekke şehri kurulmamıştı her taraf ıssızdı kimsesizdi sessizdi hatta susuzdu İbrahim (a.s.) eşi ve oğluna yük hurma bir kırba su bıraktı ayrıldı HACER peşine takıldı ey İbrahim bizi bu ıssız vadide bırakıp da nereye gidiyorsun dedi İbrahim (a.s.) cevap vermedi ilerledi HACER yine seslendi bize burada bırakmanı Allah emretti sana İbrahim (a.s.) cevap verdi evet Allah emretti HACER tevekkülle boyun eğdi öyleyse Allah bize yeter o korur bizi bırakmaz dedi İbrahim (a.s.) yoluna devam etti gözden kaybolup seniyse mevkiine gelince Kâbe NİN yönünde yöneldi ellerini kaldırıp ey rabbimiz ben çocuklarımdan bir kısmının senin mukaddes evinin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim ey rabbimiz namazı gereği gibi kılsınlar diye kılsınlar diye artık bir kısım insanların kalplerini onlara meylettir şükretmeleri için de o belde halkını bir kısım meyvelerle rızkı landır rabbimiz doğrusu sen gizlediğimizi de açığa vur düğümüzü da bilirsin yerde ve gökte hiçbir şey Allah tan gizli kalmaz.

ZEMZEM

KURBAN
kuranda adı geçen peygamlerle

kuranda adı geçen peygamlerle

gün geldi İsmail peygamber peygamber dilendi etrafı gezerdi İbrahim (a.s.) bir görevle Mekke ye geldi birkaç gün bekledi üç gün üst üste aynı düşü gördü peygamberin rüyası vahiydi ilahi emir niteliğindeydi yerine getirilmesi gerekti İbrahim (a.s.) edemedi İsmail peygamber peygamber izledi sonunda görevi infaza niyet etti kuran bu olayı şöyle belirtti çocuk kendisinin yanı sıra yürümeye başlayınca ey oğulcuğum doğrusu ben uykuda iken seni boğazladığımı görüyorum bir düşün ne dersin dedi istenilen candı can can ancak Allah a Allah için verilirdi onun candan geçilirdi İsmail peygamber peygamber babasına cevap verdi ey babacığım ne ile ne emir veriyorsan yap Allah dilerse sabredenler den olduğumu göreceksin böylece ikisi de Allah a teslim oldular İbrahim çocuğu yanı üzerine yatırdı böylece ikisi de Allah teslim oldular İbrahim çocuğu yanı üzerine yatırdı boğazladı boğazlayacaktı Allah dan nida geldi şöyle dendi ey İbrahim gerçekten rüyana sadakat gösterdin doğrusu bu apaçık bir imtihandı imtihanı babası oğlu birlikte kazandı onları kazandırdı tereddütsüz imandı sadakatti Allah a dayanmaktı İbrahim ve İsmail peygamber peygamber in ödülünü Allah kuran da şöyle anlattı ona büyük bir kurbanlık verdik sadakat gösterilmiş can arz edilmiş can alınmıştı bu büyük mükafattı Allah ona şunlar da kattı sonra gelenler içinde bizde İbrahim e saadet ve selamet olsun diye iyi bir ün bıraktık
EVİN EŞİĞİ
İsmail peygamber peygamber (a.s.) gelişti yiğitlik çağına erişti halk arasında en çok sevilen bir gençti bir kızla evlendi hayatı mesut bir dönem erdi annesi HACER bu sırada ahır ete göç etti İbrahim (a.s.) oğlunu ve eşine görmek için tekrar Mekke ye geldi İsmail peygamber peygamber (a.s.) ava gitmişti evde yoktu karısından sordu İsmail peygamber peygamber nerede RIZIK temin için gitti geçiminiz nasıl darlık içindeyiz gayet fena bir haldeyiz kocan geldiğinde selam söyle kapısının eşiğini değiştirsin dedi de bu sözdeki mana neydi İsmail peygamber peygamber geldi babasına geldiğini anlar oldu karısına evet sana selam söyledi ve kapının eşiğini güzel tutmanı emreyledi İsmail peygamber peygamber (a.s.) eşine müjdeledi işte o babamdı sen de evimin eşiğinsin babam seni hoş tutmamı emreyledi İsmail peygamber peygamber in (a.s.) ömrü bu eşiyle geçti
KÂBE NİN İNŞASI
günlerden bir günde İsmail peygamber peygamber (a.s.) zemzem yakınında ağaç altında okuyla meşguldü uzaktan İbrahim (a.s.) göründü İsmail peygamber peygamber (a.s.) kalkıp koştu babasına karşıladı baba oğul birbirine sarıldı yıllardın hasreti bir anda çıkarıldı İbrahim (a.s.) Allah bana büyük bir iş emretti İsmail peygamber peygamber (a.s.) babacığım rabbim ne emretti ise onu yerine getir İbrahim (a.s.) bu işte sen bana yardım edeceksin İsmail peygamber peygamber (a.s.) babacığım ben sana her konuda yardıma hazırım İbrahim (a.s.) Allah burada bir ev Kâbe yapmamı emretti dedi yüksekçe bir tepeyi gösterdi İsmail peygamber peygamber (a.s.) taş getirdi İbrahim (a.s.) duvar örerdi Kâbe NİN temelleri yükseldi kuran kerim İbrahim (a.s.) Kâbe yi inşa ederken ki hallerini şöyle açıkladı İbrahim ve İsmail peygamber peygamber Kâbe NİN temellerine yükseltiyordu rabbimiz ikimizi sana teslim olanlardan kıl soyumuzdan da sana teslim bir ümmet getir

HAC İBADETİ


Kâbe hac ibadetinin sebebi idi Kâbe var oldukça hac gerekliydi haccı ilan görevi İbrahim e (a.s.) verilmişti insanları hacca çağır yürüyerek ya da binekler üzerinde uzak yollardan sana gelirler kendi menfaatlerini bilsinler hac ibadeti böylece ilan edildi Kâbe yi ziyaretçiler için temiz tutmak da İbrahim ve İsmail peygamber peygamber in aleyhimesselam göreviydi Kâbe yi insanlar için toplanma ve güven yeri kılmıştık İbrahim in makamını namaz yeri edinin dedik evimi ziyaret edenler kendini ibadete verenler rüku ve secde edenler için temiz tutun diye İbrahim e ve İsmail peygamber peygamber e ahide verdik İbrahim ve İsmail peygamber peygamber (aleyhimesselam) bu ahde sadık kaldı İbrahim (a.s.) Mekke için için şu duada bulundu rabbim burasını emin bir şehir kıl halkından Allah a ve ahi ret gününe inananları meyvelerle mızıklandır
PEYGAMBERLİK
İsmail peygamber peygamber (a.s.) babası İbrahim (a.s.) vefatından sonra hicaz halkına Allah tarafından peygamber gönderildi ey Muhammed kitapta İsmail peygamber peygamber e dair anlattıklarımızı da an çünkü o sözünde doğru bir kimse idi tarafımızdan gölerilmiş bir peygamberdi tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi Allah emirlerini İsmail peygamber peygamber e (a.s.) Cebrail aracılığı bildirdi vah yetti İsmail peygamber peygamber (a.s.) da öteki peygamberler gibi hak yolda tevhit için mücadele etti namazı zekatı emretti bu hususu kuran kerim şöyle belirtti çevresinde bulunanlara namaz kılmalarını zekat vermelerini emrederdi..
rabbim katında hoşnutluğa ermişti rabbin hoşnutluğu ne büyük saadetti her mü için tek hedefti İsmail peygamber peygamber (a.s.) bu saadet için peygamberlik görevini bitirdi Tevhit mücadelesi verdi günü gelince oda bu dünyadan ahrete intikal etti ..

SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM