kur’an-ı mübin’in ihtiva ettiği hakikatler; kur’an’ın insanlara bildirdiği emirler ve tavsiye ettiği hikmetler haikatler pek çoktur bunlar başlıca itikada ibadete muamelelere ahlaka kinattaki emsalsiz şaheserlere bir takım ibret alınacak vakıalara ve diğer hususlara aittir.
bunları bu şekilde özetleyebiliriz;
kur’an-ı mübin insanlara hak teala’nın varlığını bildiğini büyüklüğünü hikmet ve kusiyetini bildirir öyle bir şekilde ki onun yanında felsefecilerin en parlak sözleri pek sönük kalır.