kötü alışkanlıkdan kurtulmak sabırlı olmak için daha önceki makalemizde baksetmiştik şimdi ise sabırlı olmak için er-raşit anlamı: bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru
bir nizam ve bikmet üzere sonucuna ulaştıran

(resülüm! orada bulunsaydın) göneşi görürdün: doğduğu zaman
mağaralarının sağına meyleder; batarken de sol taraftan onlara isabet
etmeden geçerdi. (böylece) onlar (göneş ışığında rağatsız olmaksızın)
mağaranın bir köşesinde (uyurlardır). işte bu, Allah’ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse, işte o, hakka ulaşmıştır,
kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu doğruya yöneltecek bir
dos bulamazsın. (kehf süresi,17)
zikir adedi: 514
zikir niyeti: güzel ahlak sabibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak için.

bu ismi çokça zikreden kimsenin yakarışları boşa gitmez. Allah’ın
(cc) izni ile duaları kabul olur.
sabırlı olmak için
nefsine düşkün olan kimseler bu ismi çokça tespiğ etmelidirler. bu
ismin vefki bir kağıda yazılarak bu kağıt su içine konulursa ve zararlı bir şeye müptela olan kimseye bu sudan içilirle o kimese Allah’ın (cc) izni ile bu beladan kurtulur.