kocanın görevleri aievi vazifeler aile hayatı bir toplumun başlangıcıdır. müslümanlıkta aileteşkilatıpekünemlidir.aile fereleri başlıca karı ise kocadan ve bunların cocuklarından ibaretir. bunların karılıklı iseşunlardır 1.KOCANIN BAŞLICA VASİVELERİ:hanımın ile güzel geçirmek onu himaye etmek onu nafakasını tehmin ederek kendisine sadaktan ayrlmakır. bir hadis-i şerife: sizin hayrlılarınız kadınlar hakında hayırlı olanlarınızdır. buyurmuştur dğer bir hadisi şerifte de: kadılara ancak kerim olanlar ikram kütü olanlar da ihanet eder buyurulmuştur KADINLARA BAŞLICA VAZİFELERİ:kocasını meşur emirlerini tutmak onun namusununun haysiyetinin haysiyetini koruyup kanat etek israftan kaçırmak ev hanımı olacak bir vaziyete bulnmatadır. mes ud bir halde yaşamanın birinci yolu budur ÇOCUKLARIN BABAARINA ANALARINA KARI BAŞLICA VAZİFELERİ: ONLARA HÜRMET VE İTAAT ETMEKTİR KENDİLERİNİN HAYATLARINA VASİVE OAN KENDİLERİNE SENELERCE BİR MUHABET VE ŞEFKATLA KUCAKLAINDA BESLENMİŞ BULUNAN BAALARINA ANALARINA KARŞI OF DEMELERİ BİLE CAİZ DEĞİLDİR.BABASNA ANASINA BAKMAYAN ONLARIN MEŞURU EMİRLERİNİ DİNLEMEYEN ONLARIN İHTİYAÇLARI ZAMANLARINDA YARDIMLARINA KOŞMAYAN BİR ÇOCUK HAYIRLI EVLAT OLMAK ŞEREFİNDE MEMEURUM KALIR TOPLUMUN FERTLERİ ARASINDA KIYMETLİ BİR UZUV SAYILMAZ HAK LEALA NIN AZABINA MÜSTAK OLUR BABALAR HÜRMET ANLAR DA YARDIM ETMEK BAKIMINDAN ÜNCELİKLİDİR. BUNUNLA BERABER ANANIN HAKI BABAYA GÜRE İKİ KATIR. BİR HADİSİ ŞERİFTE CENET ANLARIN AYAKLARININ ALTINDADIR BUYURULMUŞTUR. HAYIRLI ÇOCUKLAR YANLIZ BABALARINA DEĞL BELKİ ONLARDAN SONRA ONLARI dostlarınakabirlerinde hürmete kusur etmezler. çünkü bu hürmet de babaya anaya hürmet kısımındadır BABALARININ VE ANALARNIN ÇOCUKLARINA KARŞI BALICA VAZİFELERİ:ana ile baba çocuklarına merhamet ile muamele yapılmalı kendilerine isyan sevketmeyecek tarzda terbiye çalışmalı ve kendilerine karşı güzel bir vazilet ürneği halinde bulunmalıdırlar dokuz yaşına giren çocuklarına kendi yataklarından ayrılmalı on üç yaşına giren çocuklar namaz kılmasa aile leri hafiften düvmeli on altı yaşına giren çocuklarda mazur yok ise evlendirmeye çalışılmalıdır salih çocuklar hakın birer kıymetli isanı demektir KARDEŞLERİN BAŞICA VAZİFELERİ : bir birini sevmek,birbirine yardım edip hürmet ve şefkatta bulunmaktır.Kardeşlerin aralarında pek kuvvetli bir bağlılık vardır.Bunu daima korumalıdır.Hele büyük kardeşler,baba ve ana yerindedirler.Bunlara karşı büyük bir saygı göstermelidir. kocanın görevleri Maddi bir menfaat yüzünden birbirine düşman kesilen kardeşler, hayatta daima muvaffak olurlar. Şunu da ilave edelim ki hizmetçiler de aile efradından sayılırlar.Bunlara karşı da lütuf ile, gönül alıcı muamelede bulunmalıdır,kendilerine güçleri yetmeyecek işleri yüklememelidir. Hizmetçiler de insanlık bakımından efendilerine müsavidirler.Bunların da mümkün mertebe terbiyelerine,güzelce yaşamalarına bakmalıdır,kusurlarını affederek kendilerini güzel bir tarzda ıslaha çalışmalıdır.