kimler oruç tutmaz
154- bir kadın oruca niyet ettikten sonra uyudğu veya geçiçi olarak
çinnet geçirdiği halde kendisine kocası cinsel ilişkide bulunsa
orucu bozulmuş olur üzerine yalnız kaza lazım gelir keffaret lazım gelmez
155- ramazan günü nefsine bir çocuğa veya bir deliye teslim edip cinsel ilişkide bulunan oruçlu bir kadın hakkında ittifakla kefaret lazım gelir
156- ramazan günü cebren yani ikrah-ı mülci ye bağlı vuku bulan cinsel ilişki korkutulup zorlanan hakkında yalnız kazayı icap eder keffaretti icap etmez
ikrah-ı mülci öldürmek veya bir organı kesmek veya bunlardan birine
sebebiyet verecek dercede şiddetli dövmek ile yapılan zor kullanma ve tehtdittir yalnız gam ve elem verecek derecede olan dövmek veyahut oruç kimlere farz değil
yalnız hap setmek de gayri mülci olan bir ikrahtır ki bundan dolayı orucu bozmak keffareti düşürmez
157- bir yolcu ramazan günü zeval (öğle) den evvel beldesine dönmekle bir şey yememiş olduğu halde oruca niyet edip daha sonra kasten orucunu bozacak olsa üzerine keffaret lazım gelmez
zevalden evvel ileşip oruca niyet etmiş iken sonra orucunu bozan bir deli hakkında da hüküm böledir
158- orucunu bozan kimseye o gün oruç tutmamasını mübah kılacak kimler oruç tutmaz
bir hal başına gelse kendisinden keffaret düşer mesela sıhhatte bulunan bir kimse ramazan-ı şerifte oruca niyet etmiş iken gündüzün orucunu bozsa da aynı günde bayılsa veya adet görmeye
başlasa yağut oruç tutamayacak bir halde hastalansa üzerine yalnız
kaza lazım gelir keffaret lazım gelmez en sahih olan görüş budur
bunlar insanın elinde olmayan dinen geçerli birer mazarettir
fakat böyle bir kimse kendisini yaralayıp da oruç tutamaz bir hale gelsesahih olan görüşe göre- keffaret düşmez çünkü bu hale kendisi sedebiyet vermiştir yine böylece orucu açtıktan sonra isteyerek
veya istemeyerek sefere çıksa yine keffaret düşmes zira yolculuk
kişinin elinde olmayan bir özür deyildir sefere çıktıktan
sonra orucu bozmak ise yalnız kazayı gerektirir zira o gün esasen kimler oruç tutmaz
oruç tutmakla mükellef bulunmamıştır
159- ramazan-ı şerifte oruçlu olarak yolculuha başlamış bir kimse
unutmuş olduğu bir şeyi almak için ailesi arasına dönüp de hanesinde bir şey