kaza namazları

namaz beden ile yapılan bir ibadet oldugundan başkası yerine kılnıamaz herkesin kendisini kılması lazımdır namazları vaktinde kılmaya eda denir herhangi bir zamanda tekrak lılmaya iade denir
mesele mekruh olarak kılınan namazın vakti cıkmadan buna imkan olmazsa her iadesi vaciptir farz ve vacip olan namazı vakti gectikten
sonra kılmaya kaza etmek denir bir günlük 5 vak farzı ve virit
namazları kılarken ve kaza ederken tertip sahibi olmak farzdir yani
namaz kılarken sıraları göz etmek lazımdir 5 ten fazla kazası olmayana tertip sahibi denier cuma farzı o günü öğle namazı sırasında kılmak lazımdır sbah namazına uyanmayan hutbe okunurken bile hatırlarsa henmen buna kaza etmesi lazımdır bir namazı kılmadıkca ondan sonraki 5 namazı kılamk caiz olmaz hadisi şerf
bir namzı uykudan gecersen veya unutsan kimse namazı cematle kılarsa
hatırlarsa imamla namazı biritip söonra önceki namazını kaza etsin bundan sonra imamla katılıdgını tekrar kalsın buyuruldu.
fazrsı kaza e tmek fardır vacibi vacip etmek vacip tir süneti kaza e tmek emr olmalı haifi meshebinde faniler söz birliği ile biliyorlarkı
sünet namazları yanlız vaktinde kılınmaları emr oldu vaktinden sonra kaza etmeleri emr olunmadı sabahın vacibe yakın oldugundan o gn
öğleden once farzı ile kaza edilir sabah süneti öğleden sonra başka süneetler ise hicbir zamaqn kaza edilmez kaza olursa sünet sebabi fazıl olmaz hafile kılınmış olur ibni abidinde ve terqü üst salan safilerin diyor sünetleri özrüsüz oturarak caizdir hic kılmak günahtır fazrları özr ile oturarak kılmak caizdir farz namazları bilerek ve özr siz olarak terk etmek büyük günahtır vaktinde klılnımayan böyle namzaları kaza etmek lazimdır fazr ve vacipolan bir namazı bile bile kazaya bırak bilmek icin iki özr varıdr
biri düşman karsısında olmaktir ikincisi kaza bıraka bilir bu iki sebeple bu farzalı kaza birak mak namazı vaktinden sonra kılmakda vaciptir fekat özr bitince nazı kılamsı farz olur haram olan üc vakten başka boş vaktleri kılmak şartı şile coluk occugunun
tıskını kazanak kadar caiz olur daha fazla gecikdirise günaha girmeğe başlar nitekim sevgili peygamberimiz sallalahu aleyhem veasellem iki farz namazı bir araya getirmek büyük günahlardır yani bir namazı vaktinde kılmayan vaktinden sonra kılmak günahtır bir hadisi işerifden buyuruldu ki bir namaz vakti cıldıktan sonra kılan kimseyi
allahu teala seksen hukbe cehennemde bırakdacaktır bir hukbe 80 ahiret senedir ve ahiretin bir günü dünyanin bin senesi kadardır
bir vakt namazı vaktinden sonra kılmanın cezası bu olursa hic kılmayananı cezası düşünmelidir. peygabmerimiz sallalahu aleyhem vesellem buyurdu ki.namaz dinin direğidir namaz kılan dini doğut
olur namazı kılmayan dini yakmıs olur bir hadisi şerifde buyurdu ki kıyamet günü imandan sonra ilk suval namadan olacakdır allahu teala buyuracak ki ey kulum namaz hesabindaki kurtulus senidir ötesi hesaplara olaylaşdırırım ankebut süresi kırjkbeşindci
ayetinde mealalen kusursuz kılınan bir namaz insannı cirkin işleri işlemekten korur bir müslümanın herhangi bir namazı kılmaması iki dürlşü olur 1 özr ile kılınmasıdır
2namazı vazife nbildiği önem verdiği halde tenbellikle terk etmesidir fazr namazı özrü olmadan vakdi gecdikten sonra kılmak
kaza aetmeye gücü varken kaza etmezse ayrıca büyük bir günah işlemiş our bu büüyk günah her namaz kılacak kılacak kadar
6 dakika boş zeman gecince bir evelki azap zemanı kaza kalmaga ezenmiğe etmeyi sonsuz yanacaktır umdetüül islam ve
cami ül fetava düşman karsısında bir farz namzı kılmak mümkin iken terk etmek yediyüz üyük günah kazayı geciktirmenin günahi vaktınde kılmamak günahindan daha coktur bir namazın ilk kazası kılamağa niyet ederek bir kaza kılınca bu günahların hepsi afv olur
kaza namazı
ACIKLAMA:

SÜNET LER YERİNE KAZA KILINIRMI

abdul kadiri gaylani hazretleri fetü hül hayb kitabinda diyorki mümün
ecok farları yapması lazımdır farzlar bittikten sonra sünetleri yapar
ondan sonra nafilerle meşgül olur varz borcu varken sünet ile meşgül olur farz borcu olanın sünetleri olmaz ali ebni radiyallahu ah bildiriyor resurullah salllahu aleyhem vesellem buyurdu ki:
üzerinde farz borcu olan kise kaza kılamdan nafile kılarsa boş yere cekilmiş olur bu kimse kazasını ödemedikce allahu teala onun nafile namazların kabul etmez abdul kadırı gayleninn yazdıgı şerheden
hanefi mezhebi alimlerden dehlevi hazretleri buyuruyorki bu haber fazr borcu olanların süneti hanifelerin kabul olmaytacagı
göstermektir küdüs kadısı muhamesd sadık efendi faite namazlarının
kaza edilmesini anlatırken şöyle büyük alim ibni müseyin hazretleri sorulu ki bir kimsenin kza kalmıs namazları sabah öğle ikindi aksam ve yatsını sünetlerini niyet ederek kursa kimse sünetleri terk etmiş olur mu cevabında sünetleri terk etmiş olmaz cunki beş vakit namazın
sünetlerini kılamk demkdir şeytan hic namaz kıldırmamak ister farzdan
başka bir nnamaz kılarak şeytana inat edilmiş rezil edilmiş olur sünet yerine kaza kılmakda sünet yerine getirilmiş olur kaza borcu olanların her namaz vakti o vakitn farzınan başka kaza kılmak laızmdır cünki cok kimse kaza kılmak sünetleri kılıyor bunlar cehennemde gidecektir halbuki sünetlerin yerine kazaları kılan
cehenenmden kurtulur buyurdu.